<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Trendanalyse 2023 Vitaliteit & Werkbeleving Gemeenten.

Realise bevroeg ruim 1700 gemeenteambtenaren (tussen 2019 t/m 2022). Opvallende resultaten zijn zowel de werkdruk als de toename van  grensoverschrijdend gedrag. 

lees dit artikel
  • alle
  • Blog
  • Artikel
  • Factsheet
  • Whitepaper
  • Vacature
  • infographic

Artikel

41% van de medewerkers denkt aan vertrekken.

Zijn jouw medewerkers nog echt betrokken bij je organisatie, of staan ze al met één been buiten de deur? In deze concurrerende arbeidsmarkt is het net zo belangrijk om je huidige medewerkers te binden, als dat het is om nieuwe medewerkers te zoeken.

Marijke van Sluisveld, directeur van Realise, geeft vijf tips om de betrokkenheid te verhogen.

lees dit artikel

Artikel

Grip op werkdruk en werkstress.

34% van de werknemers geeft werkdruk of werkstress als reden voor het verzuim. Als organisatie wil je je medewerkers graag behoeden voor uitval door werkstress en verzuim te voorkomen.

lees dit artikel

Artikel

Van werkstress naar bevlogenheid.

Werkstress structureel aanpakken? En bevlogen actieve in plaats van tevreden passieve medewerkers ?  Dat vraagt om inzicht en het actief werken aan (persoonlijke) energiebalans in het werk. Een korte uitleg van emotie en gedrag in het werk. En het creëren van een goede balans tussen taakeisen en energiebronnen .

lees dit artikel

Artikel

Alles wat je wil weten over actieonderzoek.

Wat is actieonderzoek? Wat maakt actieonderzoek een waardevol veranderinstrument? Wat leren de ervaringen met actieonderzoekstrajecten ons? Een aantal concrete opbrengsten en geleerde lessen van actieonderzoek op een rij.

lees dit artikel

Artikel

4 stappen naar een sociaal veilig werkklimaat.

Hoe kan de concrete aanpak van ongewenst gedrag op de werkvloer er uit zien? we hebben het voor je uitgewerkt in 4 stappen.

lees dit artikel

Artikel

Medewerkers die job craften zijn 2x zo vaak
bevlogen.

Blijkt uit een Realise trendanalyse onder 65000 medewerkers. Ook verlaagt job crafting, oftewel eigen regie (kunnen) nemen in het werk, het risico op burn-out klachten van 54% naar 32%. In dit artikel nemen we het onderwerp job crafting onder de loep. Wat is job crafting eigenlijk? Wat zijn de positieve effecten hiervan op het welzijn van medewerkers? En hoe kun je job crafting in de organisatie bevorderen?

lees dit artikel

Artikel

6 feiten over ongewenst gedrag.

Intimidatie, (cyber)pesten, agressie en geweld of discriminatie door collega’s en/of leidinggevenden: maar liefst 1 op de 6 werknemers heeft er last van. Deze ongewenste omgangsvormen zijn naast werkdruk een groot onderdeel van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Verzuim door psychosociale arbeidsbelasting kost werkgevers jaarlijks zo’n 4 miljard euro. Zes feiten die je als organisatie moet weten over ongewenst gedrag.

lees dit artikel

Artikel

35% van de thuiswerkers geeft het werkgeluk een onvoldoende.


Ons werkgeluk staat onder druk. Bij ruim een derde van de werknemers is het werkgeluk verslechterd sinds de uitbraak van de coronapandemie. 31% geeft ook een verslechtering aan in het algemene geluksgevoel. Dit blijkt uit onderzoek door Realise tijdens de Week van Werkgeluk 2021. 

lees dit artikel

Artikel

Een hogere medewerker betrokkenheid? Het kan! (in 1 woord).

Vertel het me, en ik vergeet.
Leer het me, en ik onthoud.
Betrek me, en ik leer.

- Benjamin Franklin -

lees dit artikel

Artikel

Werken aan werkgeluk (HR)manager, richt je op deze drie pijlers.

In de aanloop naar de Week van het Werkgeluk 2020 deden wij onderzoek naar het (werk)geluk van Nederlandse medewerkers. Van de 600+ deelnemers zegt 36% dat hun werkgeluk verslechterd is sinds corona. Hoe kun je ervoor zorgen dat het werkgeluk van medewerkers ondanks moeilijke tijden toch op peil blijft lees je in deze blog.

lees dit artikel

Artikel

Van diversiteit en inclusie een succes maken? Werk aan een lerende organisatie.

Een groot deel van werkend Nederland heeft door de coronacrisis opeens te maken met een nieuwe realiteit: elke dag thuis moeten werken. Werk-privébalans is daardoor een veelbesproken topic. In de landelijke Vitality@Work check hebben wij deelnemers onder andere naar hun werk-privébalans gevraagd. Hieronder lees je de eerste resultaten.

lees dit artikel

Artikel

Het lijkt wel koorddansen: werk en privé combineren als je thuis werkt.

Een groot deel van werkend Nederland heeft door de coronacrisis opeens te maken met een nieuwe realiteit: elke dag thuis moeten werken. Werk-privébalans is daardoor een veelbesproken topic. In de landelijke Vitality@Work check hebben wij deelnemers onder andere naar hun werk-privébalans gevraagd. Hieronder lees je de eerste resultaten.

lees dit artikel

Artikel

8 oorzaken van werkstress en ongewenst gedrag

Schouten & Nelissen vitality@work (sinds april 2021 verder als Realise) ondersteunde in samenwerking met het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 20 organisaties bij de aanpak van werkstress en ongewenst gedrag. We vroegen de deelnemende organisaties naar wat zij als belangrijkste oorzaken zien.

lees dit artikel