<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Competentiescan
360°
feedback assessment

Welke (toekomstige) vaardigheden kunnen medewerkers verder ontwikkelen? Waar kunnen ze nog groeien in hun rol? Waar liggen hun sterke punten waarmee ze anderen kunnen ondersteunen? Meet het met de Competentiescan. Deze 360 graden vragenlijst ondersteunt medewerkers in hun professionele ontwikkeling. Ook biedt het concrete input voor een ontwikkelgesprek of ontwikkelinterventie.

VRAAG EEN ADVIESGESRPEK AAN

De Scan
Toepassing
Rapportage
Kosten

Competentie Scan

De Competentie Scan ondersteunt medewerkers in hun professionele ontwikkeling met objectief inzicht in vaardigheden door middel van 360 graden feedback van leidinggevende, collega’s of andere relevante feedbackgevers.

 • Keuze van maximaal 10 competenties uit ons competentiewoordenboek. Per competentie worden 5 stellingen bevraagd. Eigen competenties bepalen? Maatwerk is mogelijk!
 • 360 graden feedback op de geselecteerde competenties door collega’s, leidinggevenden en andere groepen binnen of buiten de organisatie
 • Beschikbaar in Nederlands en Engels

Opties:

 • Aanpassen van de stellingen aan functieomschrijvingen van de organisatie
 • Toevoegen van extra vragen
 • Look & feel van jouw eigen organisatie
 • Aanvullende talen (naast Nederlands en Engels)
 • Door de Competentie Scan meerdere keren in te zetten, kan effect en leerrendement van een training inzichtelijk gemaakt worden

Toepassing

Een leerregisseur van Realise bespreekt in een intake het proces en inventariseert de organisatiecontext- en doelen. Daarna gaan we aan de slag.

 • De Competentie Scan wordt op maat gemaakt door het selecteren van maximaal 10 relevante competenties.
 • De medewerker geeft zichzelf feedback op de geselecteerde competenties en nodigt aan het einde van de scan collega’s, leidinggevenden of andere relevante feedbackgevers uit door hun e-mailadres in te voeren.
 • Zodra de feedback van alle feedbackgevers binnen is, wordt automatisch een rapport gegenereerd waarin overzichtelijk de scores van alle deelnemers zijn verwerkt.

Rapportage

Iedere medewerker ontvangt na het invullen van de scan een persoonlijk feedbackrapport. In dit rapport staat de terugkoppeling per competentie en categorie (collega, manager, etc.) gebundeld.

Kosten

 • Opstartkosten: € 955,00
 • Kosten per medewerker per meting: € 49,00
 • De Competentiescan is in te zetten voor groepen vanaf 20 medewerkers.