<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Inzicht in,
duurzame inzetbaarheid.

Is er (nog) een goede fit met de baan? Sluiten vaardigheden aan bij wat er nodig is om het werk goed te kunnen doen? Een goed loopbaanpotentieel hebben, betekent vaak dat je continue moet blijven leren en ontwikkelen om voorbereid te zijn op veranderende werkomstandigheden. In de praktijk blijkt dat best lastig.

Waar begin je? De Employability Scan biedt organisaties inzicht, maar ook medewerkers concrete en actiegerichte tips om vitaliteit en duurzame inzetbaarheid te versterken.

Ook met MDIEU- subsidie.

 

ADVIESGESPREK

De Scan
Toepassing
Rapportage
Kosten

Inzicht in duurzame inzetbaarheid met de Employability Scan.

Employability is naast vitaliteit en het mentale en fysieke werkvermogen een belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid. De Employability Scan van Realise  geeft inzicht in het loopbaanpotentieel en brengt de persoonlijke route naar duurzaam inzetbaar zijn en blijven in kaart.

 

De Employability Scan brengt factoren die duurzame inzetbaarheid beïnvloeden en stimuleren in kaart:
 • Fysieke en mentale besteldheid
 • Ontwikkelruimte & Ontwikkelcultuur
 • Persoonlijke drijfveren & Capaciteiten-fit
 • Actief leergedrag
 • Zingeving & Betekenisvol werk
 • Eigen regie  & Anticiperen en optimaliseren
 • Werkvermogen

Het invullen van de online vragenlijst duurt 15 tot 20 minuten.

Resultaten:
 • Leerzame zelfreflectie op employability en duurzame inzetbaarheid
 • Persoonlijke feedback met concrete tips ter verbetering van de eigen employability en duurzame inzetbaarheid.
De Employability Scan is uit te breiden met:
 • Coaching
 • PEP-talk voor medewerkers gericht op employability
Toepassing:
De Employability Scan kan onder andere worden ingezet als instrument in:
 • De leer- en ontwikkelcyclus (R&O)
 • Een ontwikkelprogramma met MDIEU-subsidie
 • Organisatieonderzoek
Persoonlijke feedback medewerker:
 • Totaalscore op employability (werkvermogen)
 • Scores op de verschillende onderdelen van duurzame inzetbaarheid
 • Algemene en gepersonaliseerde tips en adviezen
 • Een actieblad om vervolgstappen te noteren
Organisatie dashboard:
Het dashboard bevat scores op:
 • Organisatietotaal
 • Afdeling- en team
 • Functiegroepen
 • Demografische groepen
De scores zijn te vergelijken:
 • Tussen de onderlinge groepen
 • Met de benchmark
 • In de tijd (trendweergave)
Kosten
 • € 95,00 per medewerker (excl. btw)
 • De prijs is gebaseerd op organisaties tot 100 medewerkers. Voor grotere organisaties hebben wij een staffelprijs. Vraag ons naar de mogelijkheden
 • De prijs in inclusief: vragenlijst, persoonlijk feedbackrapport, organisatiedashboard
 • De prijs is inclusief: een digitale adviessessie
Op zoek naar subsidiemogelijkheden? Misschien is de MDIEU-subsidie dan iets voor jou.