<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

360° skill assessment voor leidinggevenden

Leidinggeven is alles behalve een gemakkelijke taak! Om leiding te geven aan een team, moet je eerst leiding geven aan jezelf. Wanneer je de verbinding kunt leggen tussen eigen persoonlijke groei en de strategische ontwikkeling en ambities van het team, neemt de effectiviteit van leiderschap toe. De Leadership Essentials Scan creëert inzicht en bewustwording. Een belangrijke stap naar persoonlijke groei en een effectievere leiderschapsstijl.

VRAAG EEN ADVIESGESRPEK AAN

De Scan
Toepassing
Rapportage
Kosten

Leadership Essentials Scan

In de scan staan drie essentiële leiderschapsstijlen centraal:

 • Resultaatgericht leiderschap
 • Mensgericht leiderschap
 • Persoonlijk leiderschap

Onder elk soort leiderschap vallen een aantal skills die zijn uitgewerkt in concrete en herkenbare gedragsvoorbeelden. Bij de beoordeling draait het om balans. Wordt het juiste gedrag op de juiste momenten vertoond of is er ruimte voor verbetering en ontwikkeling?

Opties:

 • Aanpassen stellingen aan leiderschapsvisie organisatie
 • Toevoegen extra vragen
 • Look & feel eigen organisatie
 • Aanvullende talen (naast Nederlands en Engels)

Resultaten

 • Leerzame zelfreflectie op essentiële leiderschapsvaardigheden
 • 360° feedback van eigen leidinggevende, medewerkers en collega leidinggevenden
 • Waardevol inzicht in ervaring manier van leidinggeven
 • Input formuleren toekomstige ontwikkelstappen richting effectiever leiderschap

De LES is uit te breiden met:

 • Leiderschap of Executive (e)coaching

Toepassing

Een leerregisseur van Realise bespreekt in een intake het proces en inventariseert de organisatiecontext en leiderschaps ontwikkeldoelen. Daarna gaan we aan de slag.

 • Leadership Essentials Scan (LES) wordt, wanneer gewenst en nodig, op maat gemaakt.
 • De leidinggevende geeft zichzelf feedback op de skills die zijn uitgewerkt in concrete en herkenbare gedragsvoorbeelden. Aan het eind van de scan nodigt hij collega’s, leidinggevenden of andere relevante feedbackgevers uit door hun e-mailadres in te voeren.
 • Zodra de feedback van alle feedbackgevers binnen is, wordt automatisch een rapport gegenereerd waarin overzichtelijk de scores van alle deelnemers zijn verwerkt.
De Leadership Essentials Scan (LES) wordt vaak ingezet als onderdeel van een management development of leiderschap ontwikkeltraject.

Rapportage

Leidinggevenden krijgen hun persoonlijke feedbackrapport waarin alle feedback per competentie en categorie (collega, manager, etc.) staat gebundeld.

Kosten

 • Opstartkosten: € 955,00
 • Kosten per scan: € 139,00

 


STUUR MIJ EEN DEMO LINK