<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Grip op
energiebalans

De WEB-monitor is een gevalideerd en door arbodiensten aanbevolen instrument om de belangrijkste oorzaken van werkstress en bevlogenheid in kaart brengen. Ongeacht de aard van de organisatie. Hierdoor kun je gericht actie nemen om de motivatie van de werknemers te verhogen en werkstress en psychosociaal verzuim te reduceren.

VRAAG EEN ADVIESGESRPEK AAN

De Scan
Toepassing
Rapportage
Kosten

De WEB-monitor

De WEB-monitor is gebaseerd op het Werkstressoren Energiebronnen (WEB) model van Arbeid- en organisatiewetenschappers Bakker, Schaufeli en Demerouti. In het Engels wordt dit het JD-R model genoemd. De WEB-monitor brengt de psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag, werkstress) in kaart, maar kijkt daarbij vooral naar de balans tussen taakeisen en energiebronnen.

Valt de balans negatief uit en kost het werk veel meer energie dan het oplevert? Dan leidt dit tot werkstress en een verhoogt risico op burn-out. Wanneer de balans positief uitvalt en het werk meer energie oplevert dan het kost, leidt dt tot bevlogenheid.

De WEB-monitor brengt psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en factoren die deze beïnvloeden in kaart:

 • Klimaat voor bevlogenheid
 • Taakeisen
 • Energiebronnen
 • Persoonlijke hulpbronnen
 • Werkstress
 • Bevlogenheid
 • Organisatie uitkomsten

Het invullen van de digitale vragenlijst duurt 15 tot 20 minuten.

Resultaten:

 • Leerzame zelfreflectie op het proces van werkstress en bevlogenheid.
 • Persoonlijke feedback met 4 concrete tips om de eigen werkstress te verminderen en bevlogenheid te verbeteren.
 • Strategische organisatie input voor het formuleren van maatregelen om werkstress te verminderen en de bevlogenheid te verbeteren

De WEB Monitor is uit te breiden met:

 • Plan van aanpak RI&E PSA
 • Stress coaching

Toepassing

Een projectcoördinator van Realise bespreekt in een intake het proces. Daarna gaan we aan de slag. De doorlooptijd van voorbereidingen, communicatie, meten, rapportage en een prioriteitenanalyse is 6 tot 8 weken.

Medewerker

Iedere medewerker ontvangt na het invullen van de scan direct een persoonlijk feedbackrapport. Dit rapport bevat:

 • Totaalscore op bevlogenheid
 • Scores op de verschillende factoren die bevlogenheid beïnvloeden
 • Een vergelijking met de Nederlandse benchmark
 • Algemene en gepersonaliseerde tips en adviezen
 • Een actieblad om vervolgstappen te noteren

TIP! Biedt medewerkers met een hoog risico op burn-out de mogelijkheid zich anoniem in te schrijven voor een aantal sessies met een stress coach. Dit kan op basis van een strippenkaartabonnement. Hiermee kan veel persoonlijk, maar ook team- en organisatieleed worden voorkomen.

Team en organisatie

Resultaten van de WEB-monitor worden gepresenteerd in een online dashboard. Het dashboard geeft inzicht in de factoren die de bevlogenheid van medewerkers beïnvloeden.

Het dashboard bevat scores op:

 • Organisatietotaal
 • Afdeling- en team
 • Functiegroepen
 • Demografische groepen

De scores zijn te vergelijken:

 • Tussen de onderlinge groepen
 • Met de Nederlandse benchmark
 • In de tijd (trendweergave)

Kosten

 • € 95,00 per medewerker (excl. btw)
 • De prijs is gebaseerd op organisaties tot 100 medewerkers. Voor grotere organisaties hebben wij een staffelprijs. Vraag ons naar de mogelijkheden.
 • De prijs in inclusief: vragenlijst, persoonlijk feedbackrapport, organisatiedashboard,
 • De prijs is inclusief: een prioriteitenanalyse
 • De prijs is inclusief: een digitale adviessessie door een Realise onderzoeksadviseur