<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Action learning.

Van de verandertrajecten in organisaties haalt 70% de gestelde doelen niet. Onvoldoende betrokkenheid van medewerkers wordt als één van de belangrijkste oorzaken hiervoor gezien.

Wil je meetbaar en met duurzaam resultaat de prestaties, productiviteit en bevlogenheid van jouw organisatie verbeteren? Onze ervaren professionals staan klaar om jouw organisatie met action learning te begeleiden bij het opzetten en leiden van effectieve verbetertrajecten.

VRAAG EEN ADVIESGESRPEK AAN
Pulsemetingen rond (1)

Samen impactvol veranderen in 4 stappen

Stap 01

Er wordt een actieteam van verschillende medewerkers samengesteld. Op basis van de teamscan worden focus en doelen van de (team)ontwikkeling bepaald.

Stap 02

In drie sessie met een tussenliggende periode van vier weken begeleidt Realise het actieteam in het terugkoppelen, bespreken en verdiepen van de praktijk ervaringen en experimenten.

Stap 03

De eerste de vier weken gaat het vooral om observeren. Daarna gaan we aan de slag met experimenteren en reflecteren. Collega’s worden nu betrokken wat zorgt voor een olievlekwerking.

Stap 04

Misschien wel de meest essentiële stap in het creëren van een lerende organisatie. De belangrijkste bevindingen en geleerde lessen worden verankerd en verbeterpunten benoemd.

Kenmerken

 • Responsive focussing
 • Medewerkers als medeonderzoekers
 • Onderzoeken en tegelijkertijd actie ondernemen
 • Waarderend onderzoeken en leren van successen
 • Systemisch kijken naar alle factoren die het werk- en leerklimaat beïnvloeden

Expertise Thema’s

 • Werkdruk en werkstress
 • Werkplezier
 • Sociale veiligheid (aanpak van ongewenst gedrag)
 • Communicatie
 • Samenwerking

Wat levert het op

 • Bewustwording
 • Meer waardering voor wat goed gaat
 • Ambassadeurschap voor een bevlogen werkklimaat
 • Zelfsturing en ondernemerschap
 • Actieve betrokkenheid
 • Lerend werkklimaat

Ook binnen Philips is thuiswerken ‘het nieuwe normaal’.

Veel organisaties ontkomen er sinds de corona uitbraak niet aan: medewerkers werken massaal thuis. Zo ook bij Philips in Nederland. Van de ene op de andere dag moest vrijwel al het kantoorpersoneel thuis aan de slag. Geheel Philips eigen werd daar direct op ingespeeld. In korte tijd werd een innovatief aanbod ontwikkeld ter ondersteuning van het thuiswerken: 'Philips Develop@Home’.

LEES DE CASE OVER Ook binnen Philips is thuiswerken ‘het nieuwe normaal’.

Bevlogenheid staat centraal binnen snel groeiend Fellowmind.

Fellowmind groeit hard. Door de overname van verschillende Europese ondernemingen is de IT-dienstverlener binnen een aantal jaar meer dan verdubbeld in medewerkers. Ondanks die groei staan de medewerkers en hun bevlogenheid nog altijd centraal. Een Engagement Survey (link naar pagina Oplossingen | Medewerkersonderzoek) ondersteunde Fellowmind in het monitoren van die bevlogenheid.

LEES DE CASE OVER MEDEWERKERSONDERZOEK BIJ FELLOWMIND

Werken aan werkgeluk
(HR)manager, richt je op deze drie pijlers!

In de aanloop naar de Week van het Werkgeluk deden wij onderzoek naar het (werk)geluk van Nederlandse medewerkers. Van de 600+ deelnemers zegt 36% dat hun werkgeluk verslechterd is sinds corona. Hoe kun je ervoor zorgen dat het werkgeluk van medewerkers ondanks moeilijke tijden toch op peil blijft?

LEES HET ARTIKEL OVER WERKEN AAN WERKGELUK

Samen werken aan een sterk
kapitaal

Het doorbreken van patronen is niet makkelijk. Bij Realise weten wij dat een frisse blik ‘van buiten’ nodig is om verandering te laten slagen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

ADVIESGESPREK