<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Grip op
gezondheid

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) geeft medewerkers inzicht in gezondheid en risicofactoren. Vanuit bewustwording op weg naar een verbeterde leefstijl, gezondheid en vitaliteit. Los in te zetten of als onderdeel van een vitaliteitsprogramma.

VRAAG EEN ADVIESGESRPEK AAN

De Scan
Toepassing
Rapportage
Kosten

PMO

Inzicht en bewustwording is altijd de eerste stap. Ook als het gaat om gezondheid en leefstijl. Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is erop gericht deze bewustwording op een laagdrempelige manier te creëren. Toegankelijk voor iedereen. Een PMO bestaat uit een vragenlijst, het gezondheidsonderzoek, individuele terugkoppeling en advies.

De Health Check brengt factoren die fysieke gezondheid en vitaliteit beïnvloeden en stimuleren in kaart:

 • Persoonlijke gegevens
 • Werksituatie
 • Medische achtergrond (PAR-Q)
 • Familieanamnese
 • Gezondheid
 • Fysieke en mentale gezondheid
 • Leefstijl (bewegen, roken, alcohol, voeding & ontspanning)
 • Klachten houding & bewegingsapparaat

Resultaten:

 • Een persoonlijk gezondheidsprofiel
 • Individueel adviesgesprek met leefstijladviseur
 • Individueel adviesrapportage (vragenlijst + gezondheidsonderzoek)

De Health Check is uit te breiden met:

 • Vitaliteit scan 
 • Energize Programma
 • Vitaliteit -of Leefstijl coaching

Toepassing

Wij adviseren je graag over de toepassingsmogelijkheden. De Health Check kan onder andere worden ingezet als instrument in:

 • Een vitaliteitstraining of ontwikkelprogramma
 • Een coachtraject
 • De HR ondersteuningsmogelijkheden
 • Organisatieonderzoek
Er wordt gebruik gemaakt van een online planning- en registratiesysteem. Hierdoor plannen we de medewerkers zo efficiënt als mogelijk in.

Rapportage

Doen meer dan 20 medewerkers uit één bedrijf mee aan de Health Check? Dan is een groepsrapportage mogelijk. Hierin staan de belangrijkste conclusies en eventuele aanbevelingen ter ondersteuning van de vitaliteit en gezondheid van de medewerkers.

Kosten

 • Basis Health Check vanaf € 95,00 per medewerker (excl. btw)
 • Deze kan aangevuld worden met een check op arbeidsrisico’s (werkomgeving, beeldschermwerk, CANS, fysieke belasting)