<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Training Actieplan
RI&E PSA.

Door gericht in te spelen op psychosociale arbeidsbelasting, kun je niet alleen voldoen aan regelgeving maar ook positieve veranderingen inzetten die de vitaliteit, gezondheid en prestaties van jouw medewerkers en organisatie verbetert.

Heb je jouw medewerkersonderzoek of verdiepende RI&E PSA afgerond? Dan biedt Realise jouw (HR)managers een korte training gericht op het prioriteren van risico's en het opstellen van een concreet team- of organisatie actieplan.

ADVIESGESPREK

De training
Practische info
Rapportage
Kosten

Van onderzoek naar actie: RI&E PSA plan van aanpak.

Voor wie?
Leidinggevenden en HR-professionals.
Leerresultaten:
 • Je kunt psychosociale arbeidsrisico's herkennen
 • Je kunt uit onderzoek geïdentificeerde PSA-risico's prioriteren op basis van urgentie en impact
 • Je kunt een concreet actieplan opstellen voor jouw organisatie of team
 • Je weet je plan van aanpak effectief te presenteren
 • Je kunt meetbare criteria instellen om voortgang effectief te monitoren
 • Je weet bij wie je binnen de organisatie om hulp kunt vragen
 
De meetinstrumenten en trainingen van Realise zijn gebaseerd op de JD-R theorie. 
Het JD-R-model is veruit het meest gebruikte model in de A&O psychologie. Ook wordt het door Arbocatalogus en de Inspectie van ISZW aanbevolen als instrument voor verdiepend werkdrukonderzoek of onderzoek naar de psychosociale arbeidsbelasting (RI&E PSA). 

Praktische trainingsinformatie.

 • Training voor leidinggevenden.
 • 8-15 deelnemers per groep.
 • Duur: 1 dag.
 • Direct in te zetten na een medewerkersonderzoek of een verdiepende RI&E PSA.
 • Op maat gemaakt voor specifieke doelgroepen.

Rapportage

De leerresultaten van deze training samen zorgen ervoor dat deelnemers na de training goed zijn uitgerust om een doeltreffend Plan van Aanpak op te stellen en uit te voeren na een een medewerkersonderzoek of een verdiepende RI&E PSA.

Kosten

 • Op maat gemaakt voor de doelgroep en leerdoelen.
 • Vanaf € 1910,- per groep, exclusief BTW.
De meetinstrumenten en trainingen van Realise zijn gebaseerd op de JD-R theorie. 
Het JD-R-model is veruit het meest gebruikte model in de A&O psychologie. Ook wordt het door Arbocatalogus en de Inspectie van ISZW aanbevolen als instrument voor verdiepend werkdrukonderzoek of onderzoek naar de psychosociale arbeidsbelasting (RI&E PSA). 

 

ADVIESGESPREK