<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Feedback geeft richting.

Wat zorgt ervoor dat je werknemers vol energie thuiskomen van hun werk? Dat ze je als werkgever aanraden? Dat ze een extra stap zetten voor klanten en collega’s, en dat ook nog met plezier doen?

Hoe Transdev medewerkersonderzoek inzet om stap voor stap een nog betere werkgever te worden.

Lees hier de case van Transdev
Logo Anna-Zorggroep-240-240

Het verlenen van goede zorg aan patiënten en cliënten begint met
goed voor jezelf zorgen.

In het filmpje vertellen deelnemers en leidinggevenden over hun ervaringen met het programma BRUIZZ!

Een programma om vanuit inzicht en persoonlijk leiderschap actief aan de slag gaan om het beste uit zichzelf te halen.

Bekijk de video van de Anna Zorggroep
Anna Zorggroep Logo

Het verlenen van goede zorg aan patiënten en cliënten begint met
goed voor jezelf zorgen.

Hoe de Anna Zorggroep haar medewerkers helpt het beste uit zichzelf te halen. Een inspirerend interview met Eveline Bakx (Manager HR) en Thirza Koster (hoofd Opleidingen).

Lees hier de case van de Anna Zorggroep
Maastro - Realise

Maastro’s ultieme doel: mensen zichzelf bekwamen om te kiezen voor hun eigen ambitie.

Van strategie op duurzame inzetbaarheid, naar inzicht en activatie. Het klantverhaal van Maastro.

Lees hier de hele case van Maastro
Philips-Realise V2

Ook binnen Philips is thuiswerken
‘het nieuwe normaal’.

Veel organisaties ontkomen er sinds de corona uitbraak niet aan: medewerkers werken massaal thuis. Zo ook bij Philips in Nederland. Van de ene op de andere dag moest vrijwel al het kantoorpersoneel thuis aan de slag. Geheel Philips eigen werd daar direct op ingespeeld. In korte tijd werd een innovatief aanbod ontwikkeld ter ondersteuning van het thuiswerken: 'Philips Develop@Home’.

Lees hier de hele case van Philips
Main-Energie - Realise

Dubbel zoveel bevlogenheid: zo deed MAIN Energie dat

Werkgevers die hun mensen vragen hoe ze de organisatie kunnen verbeteren en dat dan ook écht doen. MAIN Energie is zo’n bedrijf. Door flinke investeringen in leiderschap en interne communicatie, zag het bedrijf de bevlogenheid bij medewerkers verdubbelen.

Lees hier de hele case van Main Energie
Gemeente Haaksbergen - Realise

Succesvolle acties zonder veel tijd en energie

We wilden graag aan de slag met wat wij noemen meer gewenst gedrag. Dit sloot goed aan.’ Erika Jansen, adviseur P&O bij de gemeente Haaksbergen vertelt over haar ervaringen met de methode Actie Team.

Lees hier de hele case van Gemeente Haaksbergen
Nyloplast - Realise

Personeel is een kostbaar goed

‘Als werkgever wil je dat medewerkers met plezier aan het werk zijn. Daarom is het goed om samen stil te staan bij de vraag: Hoe werken we met elkaar?’ Suzanne Karremans, HR-manager bij Nyloplast legt uit waarom deze organisatie werkt aan een positief werkklimaat via een Actieteam Goed en Gezond Werken.

Lees hier de hele case van Nyloplast
Bosch_logo - Realise

Een goede werkcultuur draagt bij aan hoe je je voelt

Als je geen veilige werkomgeving creëert, loop je een risico. Daarom gaan we hier preventief mee aan de slag. Een goede werkcultuur draagt immers bij aan hoe je je voelt. In je werk en daarbuiten.’ Remco Stuifmeel is HR Business Partner bij Bosch. Samen met zijn collega Dennis de Vries vertelt hij hoe een actieteam bijdraagt aan een positief werkklimaat.

Lees hier de hele case van Bosch
Dienst-Justitiele-Inlichten-DJI - Realise

Reflecteren op weg naar een delictvrij leven

Jaarlijks keren 35.000 gedetineerden terug in de maatschappij. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), uitvoerder voor het ministerie van Justitie en Veiligheid en beheerder van alle penitentiaire inrichtingen in Nederland, ondersteunt hen om die terugkeer succesvol te laten verlopen. Met als doel: niet terugvallen in crimineel gedrag. Eén van de tools die de DJI hiervoor inzet is de Reflector: een vragenlijst voor gedetineerden.

Lees hier de hele case van Dienst Justitiële Inrichtingen

Onze klanten

Rabobank
Respont-1
Bosch-1
MainEnergie
Gemeente Haaksbergen-1
Dienst Justiële Inrichtingen
Fellowmind
BTNyloplast-1
Philips-1
Timon
Kawasaki-1
Maastro-1
Facta-1
Gemeente Urk-1
SN university
Praxis
Gemeente Den Helder
Solvinity
VVD
Goede Doelen Nederland
NAM
De Nederlansche Bank
Rijk Zwaan
Beter Bed
Woonwaarts
Gemeente Emmen
TU Delft
Oxfam
Maxeda DIY Group
Elde College
De Rechtspraak
Nu 91

Samen werken aan sterk
kapitaal

Het doorbreken van patronen is niet makkelijk. Bij Realise weten wij dat een frisse blik ‘van buiten’ nodig is om verandering te laten slagen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

LAAT JE ADVISEREN