<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

 

Privacy Statement Realise

 

 

Algemeen

Realise B.V., gevestigd te Zaltbommel (“Realise”), is een label van Schouten & Nelissen, al sinds 1980 het toonaangevende trainings- en adviesbureau voor persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Realise biedt scans, meetinstrumenten en activatieprogramma’s voor individu’s, teams en organisaties.

Bij het uitoefenen van deze activiteiten worden persoonsgegevens verwerkt, welke Realise behandelt in overeenstemming met het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), de Uitvoeringswet AVG (“UAVG”), de Telecommunicatiewet en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Realise handelt tevens in overeenstemming met de beroepscode voor psychologen van het Nederland Instituut van Psychologen (NIP). Bovendien heeft zij een keurmerk van het NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding).

Verwerkingsverantwoordelijke

Realise is de verwerkingsverantwoordelijke voor de hierin beschreven persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinde en met welke grondslag?

Realise verwerkt over het algemeen de volgende persoonsgegevens van contactpersonen:

Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, , functie, zakelijk telefoonnummer en e-mailadres.

Wanneer het een websitebezoek betreft, dan verwerkt Realise de volgende gegevens:

Het browsertype en de browserversie die je gebruikt; het besturingssysteem van je eindapparaat; je IP-adres; de tijd van je serveraanvraag; je individuele user-ID en je surfgedrag op de website.

Verwerking van de genoemde persoonsgegevens geschiedt op basis van uitvoering van overeenkomst voor de volgende doeleinden:

jouw account beheren; producten en diensten leveren waar je ons om hebt gevraagd; van tijd tot tijd contact met je opnemen over onze diensten, en andere inhoud die je interessant zou kunnen vinden.

 

Verwerking van de hierboven genoemde persoonsgegevens en de extra persoonsgegevens hieronder genoemd geschiedt op basis van gerechtvaardigd belang voor de volgende doeleinden:

  • het uitvoeren van statistische analyses om de dienstverlening te verbeteren en voor interne bedrijfsinformatie;
  • het plaatsen van functioneel noodzakelijke en analytische cookies om onze website goed te laten functioneren.

 

Verwerking van de hierboven genoemde persoonsgegevens geschiedt op basis van toestemming voor marketingdoeleinden:

  • Om je informatie te sturen via een webformulier, wanneer je deze invult;
  • Voor het plaatsen van analytische (voor zover niet privacy-proof ingesteld) en marketing cookies op onze website;
  • Om contact met je te kunnen opnemen om je vragen te beantwoorden, onze activiteiten toe te lichten of om je uit te nodigen voor een gesprek;
  • Om je op de hoogte te houden van onze activiteiten op jouw interessegebied(en).

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Realise bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Persoonsgegevens worden conform de Nederlandse fiscale wetgeving maximaal voor een periode van 7 jaar bewaard na de voltooiing van de aangegeven doeleinden, of zoveel korter als de wet dat voorschrijft.

Na een verlopen bewaartermijn worden je persoonsgegevens verwijdert, tenzij wij jouw toestemming vragen voor verdere communicatie. Je gegevens worden te allen tijde onverwijld verwijderd wanneer je daarom verzoekt.

Beveiliging

Realise heeft de noodzakelijke maatregelen ter bevordering van de technische en organisatorische beveiliging van de persoonsgegevens getroffen, zodat de verwerking daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van persoonsgegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.

Realise is in het bezit van een ISO:27001 certificaat. Hiermee voldoet Realise aan de hoogste norm op het gebied van informatiebeveiliging.

Verstrekking van gegevens aan derden

Realise verstrekt slechts gegevens aan derden als wetgeving dit vereist of als er een verwerkingsovereenkomst is tussen Realise en de externe partij en deze laatste verwerkt persoonsgegevens op expliciete instructie van Realise.

Persoonsgegevens worden door Realise in beginsel niet doorgegeven aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht dit wel het geval zijn, dan gebeurt dit alleen als er een adequaatheidsbesluit geldt voor het betreffende derde land of er een ander beschermingsmechanisme van toepassing is, zoals binding corporate rules of de EU modelcontractsbepalingen.

Cookies en websites van derden

Realise heeft een eigen website onder realise.nl en maakt daarop gebruik van cookies. Welke dat zijn en waarvoor ze dienen kan in deze privacy statement gevonden worden.

Op onze website zijn enkele links naar websites en Social Media Plugins van andere partijen opgenomen. Realise draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met jouw gegevens omgaan. Graag verwijzen wij je naar de privacyverklaring, dan wel het privacybeleid van de betreffende partij.

Jouw rechten en contactgegevens

Onder de AVG heb je een aantal rechten waar je gebruik van kunt maken. Het betreft hier het recht op inzage, recht op rectificatie, recht op wissing, recht op verwerkingsbeperking en het recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens. Daarnaast kan je in een aantal gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor een uitgebreide uitleg van deze rechten, verwijzen wij je graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Je gegevens worden door Realise zorgvuldig beheerd. Mocht dit niet het geval zijn, of heb je andere vragen betreffende je privacy, neem dan in beginsel kosteloos contact op met onze Privacy Officer. Dit kan schriftelijk: Realise B.V., t.a.v. Privacy Officer, van Heemstraweg West 5, 5301 PA Zaltbommel; via email: privacy.officer@sn.nl of telefonisch op nr. 0418-688651

 

Realise zal je identiteit intern verifiëren, maar als dit niet (voldoende) bevestigd kan worden, dan nemen wij contact met je op. Realise zal sowieso binnen 30 dagen op jouw verzoek reageren.

Bij een klacht kan je ook altijd contact opnemen met de AP via hun website.

 

Laatste versie: mei 2024