<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Grip op een positief werkklimaat met de Inclusie scan.

Ontdek knelpunten en kansen op het gebied van sociale veiligheid, psychologische veiligheid en inclusie. Met behulp van onze Inclusie Scan identificeren we gerichte interventies die aansluiten bij de unieke behoeften van jouw team of organisatie.

De Inclusie Scan garandeert een nauwkeurige en zorgvuldige implementatie van interventies of programma's, wat leidt tot meetbare vooruitgang in het creëren van een positief werkklimaat.

VRAAG EEN ADVIESGESRPEK AAN

De Scan
Toepassing
Rapportage
Kosten

Inclusie Scan

Vanuit reflectie creëert de Inclusie Scan bewustwording rondom sociale veiligheid, psychologische veiligheid en inclusief samenwerken. Er wordt ingezoomd op cultuur en leiderschap, maar vooral ook op persoonlijke hulpbronnen en gedrag.

De Inclusie Scan brengt de factoren die een sociaal veilig en inclusief werkklimaat beïnvloeden in kaart:

De Inclusie Scan brengt de factoren die een sociaal veilig en inclusief werkklimaat beïnvloeden in kaart:

 • Positief werkklimaat
  • Sociale veiligheid
  • Psychologische veiligheid
  • Inclusief leiderschap
  • Inclusie (jezelf kunnen zijn) en (gevoel van) buitensluiten
 • Persoonlijke hulpbronnen: veranderbereidheid - nieuwsgierigheid - onbewuste vooroordelen
 • Energiebronnen: vertrouwen, samenwerking en sociale steun
 • Taakeisen: grensoverschrijdend gedrag, werkdruk
 • Werkplezier

De Inclusie Scan voldoet aan de eisen van de Nederlandse Arbeidsinspectie voor de verplichte RI&E PSA


Het invullen van de digitale vragenlijst duurt 10 minuten.

Resultaten:

 • Leerzame zelfreflectie op het proces van een positief, sociaal veilig en inclusief werkklimaat.
 • Bewustwording van de eigen voorkeur en hoe dit van invloed is op de werkvloer en samenwerking.
 • Persoonlijke feedback met concrete tips voor een succesvolle samenwerking tussen jou en de ander.
 • Strategische organisatie input voor het formuleren van beleid en maatregelen om vanuit de kracht van diversiteit, inclusief samen te werken.

Toepassing

Realise bespreekt in een intake het proces. Daarna gaan we aan de slag. De doorlooptijd van voorbereidingen, communicatie, meten, rapportage en een prioriteitenanalyse is 4 tot 6 weken.

Maatwerk
Wil jouw organisatie een maatwerk Inclusie Scan? Afgestemd op een leer- of ontwikkelprogramma?
Dan kan! Een Realise onderzoek consultant bespreekt de mogelijkheden en geeft gericht advies. 

Medewerker

Iedere medewerker ontvangt na het invullen van de scan direct een persoonlijk feedbackrapport. Dit rapport bevat:

 • Totaalscore op inclusie (jezelf kunnen zijn)
 • Scores op de energiebronnen, persoonlijke hulpbronnen en vitaliteit
 • Een vergelijking met de Nederlandse benchmark
 • Algemene en gepersonaliseerde tips en adviezen
 • Een actieblad om vervolgstappen te noteren

Team en organisatie

Resultaten van de Inclusie Scan worden gepresenteerd in een online dashboard. Het dashboard geeft inzicht in de factoren die sociale veiligheid, psychologische veiligheid en inclusief werkklimaat beïnvloeden.

Het dashboard bevat scores op:

 • Organisatietotaal
 • Afdeling- en team
 • Functiegroepen
 • Demografische groepen

De scores zijn te vergelijken:

 • Tussen de onderlinge groepen
 • Met de Nederlandse benchmark
 • In de tijd (trendweergave)


Kosten

€ 95,00 per medewerker (excl. btw)

Deze prijs is gebaseerd op organisaties tot 100 medewerkers. Voor grotere organisaties hebben wij een staffelprijs. Vraag ons naar de mogelijkheden.

De prijs is inclusief:

 • Vragenlijst
 • Persoonlijk feedbackrapport,
 • Organisatiedashboard
 • Prioriteitenanalyse.
 • Digitale adviessessie door een Realise onderzoeksadviseur.
 • Begeleiding en ontzorging door een Realise Customer Succes Manager