<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

PEP-talk Vitaal leiderschap.

Een inspirerende training voor leiders en HR-professionals.

Leer alles over energiebalans op basis van het JD-R model.  Herken signalen van stress en disbalans, voer betekenisvolle gesprekken en ontwikkel een bevlogen leiderschapsstijl.

Concreet resultaat: een team actieplan voor meer vitaliteit en eigen regie op bevlogenheid en prestaties. 

 

ADVIESGESPREK

De training
Practische info
Rapportage
Kosten

PEP-talk! Vitaal Leiderschap

Voor wie?
Leiders en HR-professionals.
Leerresultaten:
  • Je hebt inzicht in de vitaliteit(sfactoren) van jezelf, het team.
  • Je herkent stress en andere signalen die wijzen op disbalans
  • Je voert oprechte en motiverende gesprekken met medewerkers
  • Je weet welke leiderschapsstijl bevorderend is en pakt je sleutelrol
  • Je hebt zicht op de interventies die je kunt inzetten
  • Je weet bij wie je hulp kunt vragen zodat je een vitaal team houdt
  • Je hebt een plan om te werken aan de vitaliteit van het team
  • Je weet hoe je grip krijgt (en houdt) op een vitaal team

Praktische trainingsinformatie.

  • Masterclass ontworpen voor leidinggevenden.
  • 8-15 deelnemers per groep.
  • Duur: 1 dag.
  • Optie: (team)Scan en persoonlijk feedbackrapport.
  • Materiaal: PEP-talk waaier met 30 inspirerende vragen voor effectieve gesprekken met medewerkers.
  • Op maat gemaakt voor specifieke doelgroepen.

Rapportage

  • Inzicht in jouw energiebalans en hoe dit jouw leiderschap beïnvloedt.
  • Essentiële factoren voor bevlogenheid, betrokkenheid en prestaties (JD-R theorie).
  • Werk: nu versus toekomst, en de veranderingen daarin.
  • Principes van jobcrafting voor eigen regie op de werkvloer.

Kosten

  • Op maat gemaakt voor de doelgroep en leerdoelen.
  • Vanaf € 1910,- per groep, exclusief BTW.
Deze masterclass biedt een grondige verkenning van bevlogen leiderschap gebareerd op de JD-R theorie en praktische tools om het goede teamgesprek te voeren.

 

ADVIESGESPREK