<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Een leven lang leren is het nieuwe normaal

Wat zijn de ontwikkelbehoeften van jouw medewerkers? Hoe blijven zij duurzaam inzetbaar? Met de leer- en ontwikkelbehoefte scan krijg je inzicht in het leerklimaat en individuele factoren die de ontwikkeling van jouw medewerkers beïnvloeden. Gebruik de resultaten als input voor individuele ontwikkelplannen, aanscherpen van het personeelsbeleid of het creëren van een sterke leercultuur.VRAAG EEN ADVIESGESRPEK AAN

De Scan
Toepassing
Rapportage
Kosten

Leer- en Ontwikkelbehoefte Scan

De Leer- en ontwikkelbehoefte Scan (LOS) brengt de ontwikkelbehoefte en bereidheid van jouw medewerkers in kaart. Denk hierbij aan vertrouwen in eigen kunnen, ontwikkelbereidheid, ontwikkelbehoefte en competenties. Daarnaast wordt er ook gekeken of medewerkers fysiek, mentaal en emotioneel in staat om leerdoelen te stellen en gemotiveerd zijn deze te halen.

De volgende onderwerpen komen aan bod

  • Vertrouwen in eigen kunnen
  • Welzijn (vitaliteit en stress)
  • Ontwikkelcultuur en Ontwikkelklimaat
  • Ontwikkelintentie
  • Ontwikkelactiviteit
  • Leermotivatie (intrinsiek en extrinsiek)
  • Ontwikkelbehoefte (gebied, competentie en methode van leren)

Toepassing

Een leerregisseur van Realise bespreekt in een intake het proces en inventariseert de organisatiecontext- en doelen. Daarna gaan we aan de slag. Medewerkers ontvangen een op maat gemaakte digitale vragenlijst met een maximale invultijd van 15 minuten.

Rapportage

Iedere medewerker ontvangt na het invullen van de scan een persoonlijk feedbackrapport. Dit rapport geeft de individuele scores op de verschillende onderdelen weer en toont een vergelijking met de benchmark score. Iedere score wordt kort toegelicht en het rapport bevat verschillende gepersonaliseerde tips en adviezen.

  • De resultaten van de digitale vragenlijsten worden geanonimiseerd gepresenteerd in een online dashboard. Het dashboard geeft inzicht in de leer- en ontwikkelbehoefte van de organisatie en de gewenste leervorm (bijvoorbeeld online, klassikaal of werkplek) van medewerkers.
  • Ons advies gekoppeld aan de organisatiewensen en mogelijkheden wordt gebundeld in een praktisch leer- en ontwikkelplan voor de organisatie.

Kosten

  • Op aanvraag