<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

MDIEU subsidie
duurzame inzetbaarheid.


Gezond en gemotiveerd aan het werk tot aan je pensioen. 
Dat wil toch iedereen? Toch lukt dat nog niet altijd. Daarom 
is er tot en met 2025 de subsidie Duurzame inzetbaarheid 
voor bedrijven. 

In 2024 kan de MDIEU subsidie weer aangevraagd worden in april en september.

Realise redactie

Artikel

 • Artikel
 • 28 nov 2023
 • 2 minuten leestijd
Geschreven door Realise redactie

Wat is de MDIEU subsidie?

De MDIEU-subsidie is bedoeld voor bedrijven die willen investeren in de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Met de subsidie kunnen activiteiten gefinancierd worden die gericht zijn op het vergroten van de gezondheid, veiligheid en vitaliteit van werknemers, alsook het stimuleren van een soepele overgang naar pensioen voor zij die zwaar werk verrichten en eerder willen stoppen.

Voor welke plannen kan je subsidie krijgen?

De MDIEU-subsidieregeling richt zich op vier specifieke thema's waarvoor je subsidie kunt aanvragen:

 • Bevordering van gezond, veilig en vitaal werken.
  Zoals het gericht in kaart brengen en aanpakken van werkstress
 • Stimuleren van goed werkgeverschap
  Aandacht voor stressfactoren op de werkplek, zoals hoge werkdruk, emotioneel belastend werk, conflicten, intimidatie en disbalans tussen werk en privé.
 • Ondersteuning van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit
  Preventieve maatregelen gericht op het behoud van gezondheid en werkplezier door vroegtijdige signalering en aanpak van factoren die de inzetbaarheid van medewerkers kunnen schaden.
 • Creëren van bewustwording en eigen regie bij werkenden in hun loopbaan.
  Stimuleren van bewustwording en empowerment van werknemers om te werken aan veiligheid, vitaliteit, balans tussen werk en privé, veerkracht, gezonde leefstijl en werkplezier, en hen de mogelijkheid bieden om hier invloed op uit te oefenen binnen hun werkomgeving.


Hoe vraag je de MDIEU subsidie aan?

Een bedrijfsanalyse vormt de basis, waarin je de knelpunten en behoeften van jouw organisatie  in kaart brengt. Vervolgens stel je een activiteitenplan op met bijbehorende begroting. Registratie als subsidieaanvrager en het indienen van de aanvraag via het subsidieportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn de laatste stappen.

Subsidieaanvraag tijdvakken 2024 

Goed nieuws voor bedrijven die in 2023 geen MDIEU subsidie hebben aangevraagd, maar nog wel aan de slag willen met duurzame inzetbaarheid: in 2024 zullen 2 aanvraagtijdvakken voor subsidie open gaan. Dit zijn de laatste tijdvakken.

Krijg inspiratie!

Ook aan de slag met duurzame inzetbaarheid in jouw organisatie?  Laat je inspireren door onze klantverhalen!

Maatwerkprogramma om werkdruk en ongewenst gedrag  tegen te gaan
Zorgorganisatie ORO heeft met een Actieteam Goed en Gezond Werken, werkstress en ongewenst gedrag  aangepakt. Teammanager Kennis & Behandeling a.i. Saskia Bakermans: 'De missie van ORO is kwetsbare mensen gelukkig maken. Dat kan alleen als medewerkers zelf gelukkig zijn.'

Maatwerk- en activatieprogramma Vitaliteit en eigen regie
Plezier ervaren in het werk, dat staat bij de Anna Zorggroep hoog in het vaandel. “Ieder mens heeft talenten, en die willen we optimaal benutten. We willen een ruimte, een sfeer creëren waarin onze medewerkers het maximale uit zichzelf kunnen halen”, vertellen Eveline Bakx (Manager HR) en Thirza Koster (hoofd Opleidingen). Samen met Realise lanceerden zij BRUIZZ. BRUIZZ is een programma waarin medewerkers vanuit inzicht en persoonlijk leiderschap actief aan de slag gaan om het beste uit zichzelf te halen.

Maatwerk actiegericht medewerkersonderzoek
Engagement & wellbeing bij Oxfam Novib. In gesprek met Katja Brenninkmeijer, Manager Human Resources, People & Culture, en Florence Allard, Employee Wellbeing & Engagement Specialist over aannames en de waarde van een diepgaand en transparant Employee wellbeing & engagement onderzoek.  Deze scan geeft werkgevers inzicht in de tevredenheid onder werknemers over hun werkgeverschap. Dat is zinvol, want tevreden medewerkers zijn niet alleen productiever en blijven langer bij de organisatie werken, maar zijn ook gemotiveerder en meer betrokken. De scan bevat onder andere vragen over de thema’s opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, uitdagend werk, sociale steun, (inclusief) leiderschap en vitaliteit en welzijn.

Employability scan met (loopbaan)coaching
Is er (nog) een goede fit met de baan? Sluiten vaardigheden aan bij wat er nodig is om het werk goed te kunnen doen? duurzaam inzetbaar zijn en blijven, betekent vaak dat je continue moet blijven leren en ontwikkelen om voorbereid te zijn op veranderende werkomstandigheden. In de praktijk blijkt dat best lastig. Waar begin je? De Employability Scan biedt inzicht, maar ook concrete actiegerichte tips om het loopbaanpotentieel te versterken. Een loopbaancoach helpt medewerkers daarna in 3 coachgesprekken gericht op weg.

Meer inspiratie of advies?

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid en wil je eens vrijblijvend sparren met een van onze adviseurs over de mogelijkheden binnen jouw orgganisatie? We komen graag met je in contact!

 

Game changing employee feedback.

Bij Realise zorgen we ervoor dat mensen het verschil maken voor jouw organisatie. Dit doen we door medewerkersonderzoek, organisatieontwikkeling én gedragsontwikkeling samen te brengen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

Plan een adviesgesprek