<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Het verlenen van goede zorg aan patiënten en cliënten begint met
goed voor jezelf zorgen.

Hoe de Anna Zorggroep haar medewerkers helpt het beste uit zichzelf te halen. Een inspirerend interview met Eveline Bakx (Manager HR) en Thirza Koster (hoofd Opleidingen).

Plezier ervaren in het werk – dat staat bij de Anna Zorggroep hoog in het vaandel. “Ieder mens heeft talenten, en die willen we optimaal benutten. We willen een ruimte, een sfeer creëren waarin onze medewerkers het maximale uit zichzelf kunnen halen”, vertellen Eveline Bakx (Manager HR) en Thirza Koster (hoofd Opleidingen). Samen met Realise lanceerden zij in september BRUIZZ. BRUIZZ is een programma waarin medewerkers vanuit inzicht en persoonlijk leiderschap actief aan de slag gaan om het beste uit zichzelf te halen.

Het beste uit jezelf halen. Klinkt goed, hoe pakken jullie dat aan?
“We zorgen dat mensen loopbaanperspectief en ontwikkelmogelijkheden hebben. En dat ze werk doen waar ze goed tot hun recht komen. Maar om op die juiste plek te zitten, moet je wel weten waar je staat. Dat inzicht geeft het BRUIZZ-programma van Realise. Met BRUIZZ willen we onze medewerkers ook uitdagen zelf de regie pakken op hun eigen functioneren. Je hebt geen invloed op wat er in je leven gebeurt, maar wel op hoe je daarmee omgaat. Dat geldt ook voor je werk en je werkplezier. Bij het Anna mag jij naar voren stappen en die regie nemen.”

Waarom is die eigen regie zo belangrijk?
“Je kunt alleen maar goede zorg verlenen als je ook goed voor jezelf zorgt. Als je zelf persoonlijk leiderschap neemt over je leven en je loopbaan, en daarmee bijvoorbeeld een goede werk-privébalans krijgt, zit je beter in je vel - en dat merken onze patiënten en cliënten. En daar willen we onze medewerkers in ondersteunen.
Bij het Anna is het menselijke aspect namelijk heel belangrijk. Onze patiënten en cliënten ervaren een hele warme persoonlijke, prettige sfeer. En die aandacht die onze medewerkers hebben voor de patiënten en cliënten, hebben ze ook voor elkaar.”

In jullie strategisch kader is leefstijl en preventie een van de leidende principes. Hoe wordt dat toegepast in BRUIZZ?
“BRUIZZ staat voor Bevlogenheid, Regie, Uitdaging, Inzetbaarheid, Zelf aan het roer en Zorggroep Anna. Het helpt medewerkers om nu én in de toekomst waarde toe te kunnen voegen aan de organisatie. BRUIZZ helpt medewerkers om persoonlijk leiderschap te nemen. Naast vaardigheden en talenten, komt in het programma ook het mentale aspect aan bod. Hoeveel ruimte heb je in je hoofd? Hoeveel veerkracht? Waar krijg je energie van? Zelfinzicht en -regie is het vertrekpunt om het beste uit jezelf te halen.”

En hoe ziet het BRUIZZ-programma eruit?
“Medewerkers starten met de BRUIZZ-scan, waaruit een rapport met persoonlijke resultaten en concrete aanbevelingen volgt. Dit zijn concrete interventies die we al aanbieden vanuit het Anna, bijvoorbeeld GoodHabitz trainingen of vakinhoudelijke cursussen. In een workshop maken deelnemers onder begeleiding van een Realise-trainer vervolgens een persoonlijk actieplan waar ze met behulp van een buddy vier weken in de praktijk mee aan de slag gaan. Na vier weken is een opvolgworkshop en na drie maanden vullen medewerkers nog een keer de BRUIZZ Scan in. Dit zorgt voor doorlopende reflectie, motivatie en stimulatie. Ook meten we het effect van het programma.”

Je hebt het over een persoonlijk actieplan met concrete aanbevelingen. Waar moeten we dan aan denken?
“Een medewerker die bijvoorbeeld een hoge mentale of emotionele belasting ervaart, kan zich voornemen elke dag een half uur te wandelen om even los te komen van de eisen van het werk. Een BRUIZZ buddy helpt daarbij.
Maar het kunnen ook grote veranderingen zijn, bijvoorbeeld wanneer iemand erachter komt dat het werk fysiek niet meer voor lange tijd haalbaar is. Dan kan het programma helpen om te ontdekken wat je nog meer kunt doen met je kennis, ervaring en kwaliteiten.”

Klinkt goed. En na die terugkomdag, is het dan helemaal afgerond?
“Nee. We geven mensen ook na die periode de tijd om ermee aan de slag te gaan, om een gesprek met hun leidinggevende aan te gaan of eens te experimenteren met ander gedrag. En dan nogmaals te bekijken: waar ben ik tegenaan gelopen? Wat is er veranderd?
Leidinggevenden volgen een korte workshop. Zo weten ze met welke thema’s de medewerkers in het programma aan de slag gaan en hoe zij als leidinggevende hier optimaal op kunnen aansluiten. Al onze 2300 medewerkers mogen zich inschrijven voor BRUIZZ. Overigens mogen ze dit allemaal volledig onder werktijd doen.”

En tenslotte, wat bereikt BRUIZZ?
“Gemotiveerde, bevlogen en betrokken medewerkers die plezier ervaren in hun werk. Als Anna Zorggroep creëren wij de mogelijkheden, de medewerker is zelf aan zet. BRUIZZ geeft de kans om te reflecteren en door te ontwikkelen. Zo zorgen medewerkers zelf voor een goede balans tussen privé en werk, met leuk, uitdagend werk waarin je eigen autonomie en inspraak hebt. Wat wil je nog meer?”

Meer inspiratie over BRUIZZ!

Bekijk de BRUIZZ video. Waarin medewerkers en leidinggevenden vertellen over hun ervaringen met het programma. BRUIZZ is een employee empowerment & vitalityprogramma van Realise. Dit programma biedt een integrale aanpak om te komen tot vitale en veerkrachtige medewerkers én een positief en vitaal werkklimaat. Duurzame gedragsverandering en een meetbaar verbeterde vitaliteit. 

Anna Zorggroep

De kracht van de Anna Zorggroep zit in de kleinschalige, goede en  brede basiszorg. Het complementaire aanbod omvat zorg
op het gebied van preventie,ziekenhuiszorg (cure), verpleging enwoonzorgcentra (care) en nazorg.Bij Anna Ziekenhuis, Anna
Ouderzorg en Anna Topsportwerken in totaal 2300 medewerkers. 

Game changing employee feedback.

Bij Realise zorgen we ervoor dat mensen het verschil maken voor jouw organisatie. Dit doen we door medewerkersonderzoek, organisatieontwikkeling én gedragsontwikkeling samen te brengen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

Plan een adviesgesprek