<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Inzicht in,
duurzame inzetbaarheid.

Is er (nog) een goede fit met de baan? Sluiten vaardigheden aan bij wat er nodig is om het werk goed te kunnen doen? Een goed loopbaanpotentieel hebben, betekent vaak dat je continue moet blijven leren en ontwikkelen om voorbereid te zijn op veranderende werkomstandigheden. In de praktijk blijkt dat best lastig. Waar begin je? De Employability Scan biedt inzicht, maar ook concrete actiegerichte tips om het loopbaanpotentieel te versterken.

STUUR MIJ EEN DEMO LINK

De Scan
Toepassing
Rapportage
Kosten

Employability Scan

Employability is naast vitaliteit en het mentale en fysieke werkvermogen een belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid, oftewel het loopbaanpotentieel behouden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van medewerker én van de werkgever.

Omdat inzicht en bewustwording altijd de eerste stap is tot verander- en leerbereidheid, heeft Realise de Employability Scan ontwikkeld. Deze scan, waarin wetenschappelijke kennis is vertaald naar een praktische tool, geeft inzicht in het loopbaanpotentieel en brengt de persoonlijke route naar duurzaam inzetbaar zijn en blijven in kaart.

De Employability Scan brengt factoren die duurzame inzetbaarheid beïnvloeden en stimuleren in kaart:

 • Fysieke en mentale besteldheid
 • Ontwikkelruimte & Ontwikkelcultuur
 • Persoonlijke drijfveren & Capaciteiten-fit
 • Actief leergedrag
 • Zingeving & Betekenisvol werk
 • Eigen regie  & Anticiperen en optimaliseren
 • Werkvermogen

Het invullen van de online vragenlijst duurt 15 tot 20 minuten.

Resultaten:

 • Leerzame zelfreflectie op employability en duurzame inzetbaarheid
 • Persoonlijke feedback met concrete tips ter verbetering van de eigen employability en duurzame inzetbaarheid.

De Employability Scan is uit te breiden met:

 • Arbeidsmarktwaarde Scan
 • Loopbaan coaching
 • PEP-talk voor medewerkers gericht op employability

Toepassing

Wij adviseren je graag over de toepassingsmogelijkheden. De Employability Scan kan onder andere worden ingezet als instrument in:

 • De leer- en ontwikkelcyclus (R&O)
 • Een training of ontwikkelprogramma
 • Een coachtraject
 • De HR ondersteuningsmogelijkheden
 • Organisatieonderzoek

Iedere medewerker ontvangt na het invullen van de scan direct een persoonlijk feedbackrapport. Dit rapport bevat:

 • Totaalscore op employability (werkvermogen)
 • Scores op de verschillende onderdelen van duurzame inzetbaarheid
 • Algemene en gepersonaliseerde tips en adviezen
 • Een actieblad om vervolgstappen te noteren

Wanneer de Employability Scan op grote schaal wordt ingezet, bijvoorbeeld als onderdeel van een ontwikkelprogramma of als organisatieonderzoek, zetten wij periodiek een rapportagedashboard klaar. Het dashboard geeft inzicht in de factoren die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers beïnvloeden.

Het dashboard bevat scores op:

 • Organisatietotaal
 • Afdeling- en team
 • Functiegroepen
 • Demografische groepen

De scores zijn te vergelijken:

 • Tussen de onderlinge groepen
 • Met de Nederlandse benchmark
 • In de tijd (trendweergave)


Kosten

 • € 95,00 per medewerker (excl. btw)
 • De prijs is gebaseerd op organisaties tot 100 medewerkers. Voor grotere organisaties hebben wij een staffelprijs. Vraag ons naar de mogelijkheden.
 • De prijs in inclusief: vragenlijst, persoonlijk feedbackrapport, organisatiedashboard.
 • De prijs is inclusief: een digitale adviessessie door een Realise onderzoeksadviseur.