<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Denk groot en doe klein.

Zorgorganisatie ORO heeft met een Actieteam Goed en Gezond Werken, werkstress en ongewenst gedrag  aangepakt. Teammanager Kennis & Behandeling a.i. Saskia Bakermans: 'De missie van ORO is kwetsbare mensen gelukkig maken. Dat kan alleen als medewerkers zelf gelukkig zijn.'

Verzuim door werkstress en ongewenst gedrag op de werkvloer kost jaarlijks 2,7 miljard euro. Realise, Schouten & Nelissen ondersteunde, in samenwerking met het ministerie van SZW, 20 organisaties bij de aanpak hiervan. Bakermans ziet deelname als een mooie kans om medewerkers in hun kracht te zetten.

Onveilig

Ze merkt dat haar team worstelt met alle veranderingen die in de zorg spelen. ‘Zorgmedewerkers en behandelaren moeten op dit moment veel ballen in de lucht houden. De financieringsstromen zijn veranderd, we zijn overgegaan naar zelfsturende teams en we verwachten dat mensen flexibel zijn. Dat vraagt wel iets. Medewerkers maken zich ook wel eens zorgen: kunnen we er nog wel voldoende zijn voor de cliënt? Door dit alles ervaren ze een hoge werkdruk.’

Met de action learning methode wil ze een stap zetten naar een ander, positiever werkklimaat. Een actieteam dat bestaat uit medewerkers uit verschillende onderdelen van de organisatie ontwikkelt gezamenlijk acties, voert ze uit en ontdekt in de praktijk wat werkt. Vooraf maakt Realise, Schouten & Nelissen een analyse van de huidige situatie met onder andere een quickscan onder medewerkers. Een traject duurt vier tot zes maanden, waarin het actieteam vier keer bij elkaar komt.

Bottom-up meteen verbetering

‘Denk groot en doe klein’, zegt Bakermans over de werkwijze. ‘Daarom spreekt deze aanpak ons zo aan. Het is prettig voor medewerkers dat er meteen acties gedaan kunnen worden. Dan zie je ook meteen dat het vooruit gaat en verbetert. Dat bottom-up vind ik echt belangrijk. Ík kan wel iets bedenken, maar het is veel mooier als medewerkers dat doen. Zij weten het beste wat de problemen zijn en dus ook welke oplossingen kunnen helpen.’

Om die reden heeft ze het aan medewerkers zelf overgelaten om zich aan te melden voor het actieteam. ‘We hebben bewust geen mensen aangewezen. Er is alleen gezegd dat we graag van iedere vakgroep iemand in het team willen hebben. Verder doet een OR-lid mee, iemand van HR en ik als teammanager.’ Op de scan die is uitgezet, was veel respons. ‘Medewerkers vinden het prettig dat we dit faciliteren. Ook al kost het natuurlijk wel tijd.’

'Als medewerkers in hun kracht staan, kan het team beter samenwerken. Alleen dan kun je echt samen de beste zorg bieden en bijdragen aan de groei en het geluk van cliënten.’

‘Ik hoop dat we een kruisbestuiving op gang kunnen brengen naar de rest van de organisatie. Dat als het hier werkt, ook andere onderdelen het op deze manier oppakken’ besluit ze. ‘Want als medewerkers in hun kracht staan, kan het team beter samenwerken. Alleen dan kun je echt samen de beste zorg bieden en bijdragen aan de groei en het geluk van onze cliënten.’

Over ORO

ORO is gespecialiseerd in de zorg en begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand. In de Peel is ORO de aanbieder met het breedste pakket aan diensten op het gebied van wonen en slapen, eten en drinken, werk en dagbesteding, bewegen, leren en vrije tijd.

Game changing employee feedback.

Bij Realise zorgen we ervoor dat mensen het verschil maken voor jouw organisatie. Dit doen we door medewerkersonderzoek, organisatieontwikkeling én gedragsontwikkeling samen te brengen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

Plan een adviesgesprek