<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Engagement & wellbeing bij Oxfam Novib.

In gesprek met Katja Brenninkmeijer, Manager Human Resources, People & Culture, en Florence Allard, Employee Wellbeing & Engagement Specialist over aannames en de waarde van een diepgaand en transparant Employee wellbeing & engagement onderzoek.

Gelijke kansen, gelijke rechten, veiligheid, voeding, klimaat. Werken bij Oxfam Novib betekent werken aan een mooiere wereld. Wat doet er écht toe? Oxfam Novib is bij uitstek een value-driven organisatie, waarvoor je als medewerker intrinsiek en tot in je vezels gemotiveerd bent. Totdat de wereld verandert.

In gesprek met Katja Brenninkmeijer, Manager Human Resources, People & Culture, en Florence Allard, Employee Wellbeing & Engagement Specialist over aannames en de waarde van een diepgaand en transparant onderzoek.

Zelfs de grootste uitdaging kan een zegen blijken. Uiteindelijk. Maar dat gaat niet vanzelf. Zoals voor veel organisaties zette Covid ook voor Oxfam Novib de wereld van werken op zijn kop. Het valt niet mee om de connectie te blijven voelen als iedereen moet thuiswerken. Tijdens de pandemie was ook een interne reorganisatie in volle gang. Katja: ‘Het was pittig en dat zagen we ook terug in de data rondom bijvoorbeeld ziekteverzuim, burn-out en verloop. De grote vraag was: voelen onze mensen zich nog betrokken en veilig in de organisatie? En wat kunnen we doen om ons opnieuw te verbinden met elkaar, de organisatie en onze ambitie en strategie?’ Het juiste moment om met Realise in gesprek te gaan en de uitdaging in de ogen te kijken.

"Voelen onze mensen zich nog betrokken en veilig in de organisatie? En wat kunnen we doen om ons opnieuw te verbinden met elkaar, de organisatie en onze ambitie en strategie?"

Motivatie mag je niet voor lief nemen

Florence: ‘Ons HR-team bestond uit veel nieuwe mensen. Samen hadden we de diepe wens om te weten te komen wat onze mensen nodig hadden en hoe hun perceptie was van de organisatie. We wilden het goed doorzien én verbeteren. We keken met een frisse blik naar wat mogelijk was.’ Realise voerde een wellbeing en engagement survey uit en dat leverde zowel bevestiging op, als nieuwe inzichten. In de laatste categorie viel het inzicht dat mensen hadden ingeboet aan motivatie, terwijl deze altijd zo onwankelbaar en oersterk leek. Florence: ‘Het is een risky aanname, te denken dat motivatie altijd hoog is als je voor een NGO werkt. Uitdagende omstandigheden kunnen haarscheurtjes veroorzaken. In een NGO zijn mensen gemotiveerd. Totdat er dingen veranderen.’

In gesprek over persoonlijke resultaten

Naast een uitgebreid, organisatiebreed verslag ontving iedere deelnemer een persoonlijke rapportage, met onder andere aandachtspunten over jouw manier van werken. Katja: ‘Zo las ik bijvoorbeeld dat ik alert zou moeten zijn op mijn werk-privébalans. Dat was best confronterend, maar waar. Ieder had zijn eigen aandachtspunten. Collega’s gingen met elkaar of hun leidinggevende in gesprek over deze persoonlijke resultaten. Dat is mooi om te merken. Vervolgens is het ieders eigen verantwoordelijkheid om er iets mee te doen en een weg te vinden die bij je past. We zijn er voor elkaar, maar ieder heeft ook een stuk eigen regie en verantwoordelijkheid.’ Oxfam Novib investeert in het gesprek rondom wellbeing en engagement en nodigt haar mensen uit feedback te geven, in een veilige setting, over hoe zij samen kunnen verbeteren.

Geen discussie maar actielijnen en de juiste interventies

Katja: ‘Overall was het grootste pluspunt dat het ging om solide, gevalideerde data, waarover je niet in discussie hoeft te gaan. We waren onder de indruk van de diepgang van de uitkomsten. Zo diep waren we niet eerder gegaan. Dit eerste onderzoek dient als 0-meting: waar sta je nu. Dat roept ook de vraag op wie je als organisatie wilt zijn. En hoe je daar komt.’ In overleg met Realise zijn de volgende actielijnen geformuleerd: communicatie en informatie, werkdruk en vitaliteit en samenwerking, waarvan enkele interventies al lopen. Florence: ‘We zijn samen een proces gestart en dat is work in progress.’ Vol verwachting en met vertrouwen!

Katja en Florence sluiten af met een lange lijst pluimen en veren voor Realise. Om verlegen van te worden...

Over Oxfam Novib

Oxfam Novib is een goede doelen organisatie met ongeveer 300 werknemers. Het doel van Oxfam Novib is dat iedereen een zelfstandig bestaan zonder armoede kan opbouwen. Ze is daarom vooral actief op het gebied van armoedebestrijding en gelijke rechten, oftewel een rechtvaardige wereld, zonder armoede. Om haar doel te bereiken, werkt Novib samen met lokale organisaties in ontwikkelingslanden, voert ze campagne in Nederland om mensen bewust te maken van de armoede en onrechtvaardigheid in de wereld.

Game changing employee feedback.

Bij Realise zorgen we ervoor dat mensen het verschil maken voor jouw organisatie. Dit doen we door medewerkersonderzoek, organisatieontwikkeling én gedragsontwikkeling samen te brengen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

Plan een adviesgesprek