<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Grip op werkdruk en ongewenst gedrag.

•    Inventariseer de risico’s in jouw organisatie met de RI&E PSA
•    Ontvang een lijst met verbeterpunten
•    Neem de juiste maatregelen

Advies RI&E PSA                           Online afspraak

 

Realise redactie

Artikel

 • Artikel
 • 19 jul 2022
 • 2 minuten leestijd
Geschreven door Realise redactie

Werken jullie aan de RI&E PSA?

Eerste stap is de risico’s goed in kaart te brengen en vertalen naar een plan van aanpak. Realise biedt een gedegen RI&E PSA (artikel 5 arbowet) in 3 stappen.

# 1 WEB monitor: krijg een helder beeld van de werkstressrisico’s in je organisatie

# 2 Prioriteitenanalyse: ontvang een lijst met prioriteiten en aanbevelingen

#3 Plan van aanpak: maatregelen volgens de eisen van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

 

RI&E PSA en plan van aanpak volgens de eisen van de Nederlandse Arbeidsinspectie

We leggen de 3 stappen verder uit.

 • Met de WEB monitor inventariseren we de werkstressrisico’s in jouw organisatie op basis van het Werkstressoren en Energiebronnen Model (WEB-model).

 • Resultaten worden gepresenteerd in een helder dashboard. Daarnaast ontvang je een prioriteitenanalyse en maatregeladvies. 

 • Je kan daarna zelf het plan van aanpak RI&E PSA opstellen op basis van de gestelde eisen door de Nederlandse Arbeidsinspectie, of wij doen dit voor je. Interventies worden effectief ingezet, met meetbaar resultaat.


Werkdruk en werkstress in kaart brengen?

We bespreken graag de mogelijkheden voor de volledige RI&E PSA of de WEB monitor met prioriteitenanalyse met je.

Advies RI&E PSA

Wat is psychosociale arbeidsbelasting en werkstress?

Psychosociale arbeidsbelasting bestaat uit drie onderdelen.

 • Een te hoge werkdruk
 • Ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie
 • Agressie en geweld door derden, bijvoorbeeld door cliënten, klanten of burgers

Werkstress ontstaat wanneer de belasting van het werk niet in verhouding staat tot de belastbaarheid van een medewerker. Oftewel een disbalans tussen wat het werk aan energie vraagt (taakeisen; zoals werkdruk of mentale belasting, ) en energie oplevert (energiebronnen; zoals autonomie, sociale steun en ontwikkelmogelijkheden). Ongewenst gedrag en agressie en geweld worden gezien als losse thema’s in de werkomgeving omdat deze een bijzonder grote impact hebben op werkstress en de mentale gezondheid.

Oorzaken van werkdruk

Medewerkers die aangeven regelmatig veel werk te doen te hebben, geven ook aan meer energie uit hun werk te krijgen. Ze geven meer aan “te bruisen van energie” tijdens het werk en hebben een positieve, actieve werkbeleving. De hoeveelheid werk is in veel gevallen ook niet de oorzaak van de overbelasting en het gevoel van werkdruk. Welke  factoren veroorzaken werkdruk naast de hoeveelheid werk? De top 5 volgens Nederlandse werknemers:

 • Onduidelijke afspraken, rollen of verantwoordelijkheden
 • Weinig eigen regie over het werk
 • Onvoldoende steun van collega's of leidinggevende
 • Teveel overleg
 • Elkaar moeilijk aanspreken op gedrag

Ook ICT problemen, Adhoc werkzaamheden en onrealistische planningen worden door werknemers vaak aangegeven als oorzaken voor de hoge werkdruk.

Kun je aan de hoeveel werk op dit moment niets doen. Door bijvoorbeeld onderbezetting of een piekbelasting. Zorg dan dat je inzicht hebt in de andere factoren die werkdruk veroorzaken binnen jouw team of organisatie? Deze factoren zijn veelal snel en effectief aan te pakken.

Oorzaken van ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag is geen persoonsgebonden kwestie, het vindt niet plaats in een ‘sociaal vacuüm’. Factoren in de werkcontext spelen hier een belangrijke rol in, ze creëren namelijk een voedingsbodem voor ongewenst gedrag. Voorbeelden zijn:

 • Zwak leiderschap
 • Baanonzekerheid
 • Te hoge werkdruk en zware taakeisen
 • Verveling en te weinig uitdaging
 • Onduidelijkheden en conflicten op het gebied van rollen en taken
 • Weinig autonomie en invloed op het werk
 • Spanningen van buiten het werk meenemen naar binnen 

Aanpak van werkdruk of werkstress 

Wil je je verder verdiepen? Lees bijvoorbeeld deze artikelen op onze inspiratiepagina:

 

 

Samen werken aan sterk
kapitaal

Het doorbreken van patronen is niet makkelijk. Bij Realise weten wij dat een frisse blik ‘van buiten’ nodig is om verandering te laten slagen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

LAAT JE ADVISEREN