<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Een effectieve RI&E PSA.

Een effectieve RI&E PSA kan de sleutel zijn tot werkstresspreventie en een gezonde werkomgeving.

Begrijp je de impact van werkstress op je organisatie? Onze Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA) biedt een helder pad naar verbetering.  In slechts drie stappen identificeren we risico's, prioriteren we aanbevelingen en stellen we een doeltreffend plan van aanpak op. 

Realise redactie

Artikel

 • Artikel
 • 16 nov 2023
 • 2 minuten leestijd
Geschreven door Realise redactie

Zijn jullie bezig met het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?

De eerste cruciale stap is het grondig identificeren van de risico's en deze omzetten in een doeltreffend plan van aanpak. Realise biedt een gedegen RI&E PSA (volgens artikel 5 van de Arbowet) in slechts 3 eenvoudige stappen.

Stap 1: WEB Monitor - Krijg een kristalhelder beeld van werkstressrisico's binnen jouw organisatie.

Stap 2: Prioriteitenanalyse: Ontvang een overzicht van prioriteiten en waardevolle aanbevelingen.

Stap 3: Plan van aanpak: Implementeer maatregelen die voldoen aan de vereisten van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

RI&E PSA en plan van aanpak volgens de eisen van de Nederlandse Arbeidsinspectie


Onze RI&E PSA en het plan van aanpak voldoen aan de strengste normen van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Laten we deze drie stappen nader bekijken.

Met behulp van de WEB Monitor brengen we werkstressrisico's binnen jouw organisatie in kaart aan de hand van het Job Demands - Resources Model (JD-R model ofwel WEB-model). De resultaten worden overzichtelijk gepresenteerd in een dashboard. Daarbij ontvang je ook een prioriteitenanalyse en advies over te nemen maatregelen.

Vervolgens kun je zelf een plan van aanpak RI&E PSA opstellen, in lijn met de eisen van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Als je dat wenst, kunnen wij dit ook voor jou doen. We garanderen effectieve interventies met meetbare resultaten.

Wil je de werkstress en werkdruk binnen jouw organisatie beter begrijpen? We staan klaar om de mogelijkheden voor een complete RI&E PSA of de WEB Monitor met prioriteitenanalyse met jou te bespreken.

 

Advies RI&E PSA

Psychosociale arbeidsbelasting bestaat uit drie kernonderdelen

 • Een te hoge werkdruk.
 • Ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie.
 • Agressie en geweld door derden, zoals cliënten, klanten of burgers.

Werkstress ontstaat wanneer de belasting van het werk niet in balans is met de draagkracht van een medewerker. Dit betekent een disbalans tussen wat het werk aan energie vraagt (taakeisen, zoals werkdruk of mentale belasting) en wat het oplevert (energiebronnen, zoals autonomie, sociale steun en ontwikkelmogelijkheden). Ongewenst gedrag en agressie en geweld worden als aparte thema's behandeld, omdat ze een aanzienlijke impact hebben op werkstress en de mentale gezondheid.

Oorzaken van werkdruk

Laten we nu eens kijken naar de oorzaken van werkdruk.

Medewerkers die frequent aangeven veel werk te hebben, ervaren doorgaans ook meer voldoening en energie uit hun werk. Ze voelen zich meer betrokken en positief tijdens hun werkzaamheden. In veel gevallen is de hoeveelheid werk niet de enige oorzaak van overbelasting en werkdruk. Welke andere factoren dragen bij aan werkdruk, naast de werklast zelf? Volgens Nederlandse werknemers zijn de top 5 factoren:

 • Onduidelijke afspraken, rollen of verantwoordelijkheden.
 • Beperkte autonomie in het werk.
 • Onvoldoende steun van collega's of leidinggevenden.
 • Overmatig vergaderen.
 • Moeilijkheden om collega's aan te spreken op hun gedrag.

Ook problemen met ICT, ad-hoc taken en onrealistische planningen worden vaak genoemd als veroorzakers van hoge werkdruk. Als je op dit moment weinig kunt doen aan de werkhoeveelheid, bijvoorbeeld vanwege onderbezetting of piekbelasting, is het van belang om inzicht te hebben in andere factoren die werkdruk binnen jouw team of organisatie veroorzaken. Vaak zijn deze factoren snel en doeltreffend aan te pakken.

Oorzaken van ongewenst gedrag

Nu, laten we de oorzaken van ongewenst gedrag bekijken.

Ongewenst gedrag is zelden een individueel probleem, maar ontstaat vaak in de context van het werk. Verschillende werkgerelateerde factoren kunnen bijdragen aan de kieming van ongewenst gedrag. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Zwak leiderschap.
 • Baanonzekerheid.
 • Hoge werkdruk en zware taakeisen.
 • Verveling en gebrek aan uitdaging.
 • Onduidelijkheden en conflicten in rollen en verantwoordelijkheden.
 • Gebrek aan autonomie en invloed op het werk.
 • Stress van buiten het werk die mee naar binnen wordt genomen.

Het is van cruciaal belang om deze factoren te herkennen en aan te pakken om ongewenst gedrag op de werkplek te verminderen en een gezondere werkomgeving te creëren.

Online afspraak

Aanpak van werkdruk of werkstress 

Wil je je verder verdiepen? Lees bijvoorbeeld deze artikelen op onze inspiratiepagina:

 

 

Game changing employee feedback.

Bij Realise zorgen we ervoor dat mensen het verschil maken voor jouw organisatie. Dit doen we door medewerkersonderzoek, organisatieontwikkeling én gedragsontwikkeling samen te brengen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

Plan een adviesgesprek