<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Huis van Werkvermogen en de WAI in Medewerkersonderzoek.

Ontdek de kracht van het 'Huis van Werkvermogen' in het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Dit praktische model, ontwikkeld door arbeidsgeneeskundige professor Juhani Ilmarinen, biedt een holistische benadering van gezondheid en welzijn op de werkvloer. 

Marijke van Sluisveld

Artikel

 • Artikel
 • 20 okt 2023
 • 2 minuten leestijd
Geschreven door Marijke van Sluisveld

In een wereld waarin gezondheid en welzijn van werknemers steeds belangrijker worden, is het "Huis van Werkvermogen" een populair model dat organisaties helpt om een integrale benadering van gezondheid en welzijn te omarmen. Maar wat is het "Huis van Werkvermogen"? In dit artikel gaan we dieper in op het "Huis van Werkvermogen", de Work Ability Index (WAI) en de voordelen van het integreren van de WAI in medewerkersonderzoek.


Het Huis van Werkvermogen als kapstok voor duurzame inzetbaarheid


Het Huis van Werkvermogen is een laagdempelig en praktisch model dat is ontwikkeld door de vooraanstaande deskundige op het gebied van arbeidsgeneeskunde, prof. Juhani Ilmarinen. In veel organisaties wordt gewerkt met het JD-R Model, maar ook het Huis van Werkvermogen is een handige HR-tool om te werken aan de duurzame inzetbaarheid van je werknemers. Het Huis van Werkvermogen geeft de relatie weer tussen de individuele, organisatorische en sociale dimensies van duurzame inzetbaarheid. Het model is weergegeven als een huisvormig diagram en omvat vier belangrijke bouwstenen:

 • Fysieke capaciteit en gezondheid: De fysieke gezondheid en capaciteit van een medewerker om werk uit te voeren.
 • Competenties en vaardigheden:  De kennis en vaardigheden die een medewerker bezit om zijn of haar werk uit te voeren.
 • Waarden en houding:  De motivatie, waarden en houding van een medewerker ten opzichte van werk en welzijn.
 • Werkomstandigheden: De organisatorische ondersteuning en de balans tussen werk en privéleven.


De rol van de WAI in het Huis van Werkvermogen

Iets minder bekend dan het Huis van Werkvermogen, is de Work Ability Index (WAI).  Ook van de arbeidsgeneeskunde, prof. Juhani Ilmarinen. De WAI is een handig meetinstrument dat gebruikt wordt om de fysieke capaciteit en gezondheid (één van de belangrijke bouwstenen in het Huis van Werkvermogen) van medewerkers met behulp van een vragenlijst in kaart te brengen. De vragen gaan bijvoorbeeld over ervaren gezondheid, gezondheidsrisico's en  werkdruk. Er wordt een vergelijk gemaakt tussen het heden, maar ook de verwachting die de medewerker van zijn eigen gezondheid heeft in de toekomst en de factoren die daarop van invloed zijn.

Voordelen van het Integreren van de WAI in Medewerkersonderzoek

Realise integreert de Work Ability Index (WAI) in veel medewerkersonderzoeken. Dit biedt talloze voordelen. Door fysieke capaciteit en gezondheid in kaart te brengen tijdens een medewerkeronderzoek krijg je niet alleen inzicht in de arbeidsgeschiktheid van medewerkers, maar ben je ook in staat om:

 • Risico's te verminderen door werknemers met een hoog risico op zowel mentaal als fysiek verzuim en arbeidsongeschiktheid preventief te ondersteunen.
 • Kosten te besparen door (team) interventies integraal heel gericht uit te voeren.
 • Productiviteit en prestaties te boosten door zowel gezondheid als werkomstandigheden en werkgeluk te activeren
 • Talent aan te trekken en te behouden door te laten zien dat welzijn en werkgeluk een topprioriteit is.
 • Een positief werkklimaat te creëren waarin werknemers zich gewaardeerd en gesteund voelen.


Conclusie

Het Huis van Werkvermogen biedt een intergrale kijk op duurzame inzetbaarheid, met de Work Ability Index (WAI) als een waardevol instrument om de fysieke capaciteit en gezondheid van werknemers te meten. Realise kan de WAI integreren in jouw medewerkersonderzoek. Hierdoor meet en verbeter je niet alleen de gezondheid en het welzijn van jouw werknemers, maar versterk je ook het bedrijfsresultaat. Het is een investering in zowel de duurzame inzetbaarheid van mensen als de toekomst van jouw organisatie. 

Game changing employee feedback.

Bij Realise zorgen we ervoor dat mensen het verschil maken voor jouw organisatie. Dit doen we door medewerkersonderzoek, organisatieontwikkeling én gedragsontwikkeling samen te brengen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

Plan een adviesgesprek