<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Medewerkers die job craften zijn 2x zo vaak
bevlogen.

Blijkt uit een Realise trendanalyse onder 65000 medewerkers. Ook verlaagt job crafting, oftewel eigen regie (kunnen) nemen in het werk, het risico op burn-out klachten van 54% naar 32%. In dit artikel nemen we het onderwerp job crafting onder de loep. Wat is job crafting eigenlijk? Wat zijn de positieve effecten hiervan op het welzijn van medewerkers? En hoe kun je job crafting in de organisatie bevorderen?

Realise redactie

Artikel

  • Artikel
  • 17 feb 2022
  • 3 minuten leestijd
Geschreven door Realise redactie

Uit Realise werkbelevingsonderzoek blijkt dat slechts 18% van de medewerkers aan te merken is als ‘bevlogen’. Misschien leuk om te weten, maar eigenlijk een ernstige conclusie. Op de eerste plaats omdat bevlogen medewerkers juist de betrokken mensen zijn die dat stapje extra zetten voor de organisatie. Maar daarnaast ook omdat de organisatie de bevlogenheid van haar medewerkers voor een groot deel zelf in de hand heeft. Hoe creëer je bevlogen medewerkers? Uit dezelfde trendanalyse (N=65.000) blijkt dat job crafting een hele belangrijke rol speelt.

In dit artikel nemen we het onderwerp job crafting onder de loep. Wat is job crafting eigenlijk? Wat zijn de positieve effecten hiervan? En hoe kun je job crafting in de organisatie bevorderen?

Wat is dat, job crafting?

Zelf aan het roer staan in het werk, en voor een deel zelf kunnen bepalen wat voor werkzaamheden je uitvoert. Het voeren van regie over werkzaamheden wordt ook wel job crafting genoemd. Bij job crafting gaat het om het aanpassen van vaardigheden, taken en verantwoordelijkheden, zodat deze zo goed mogelijk aansluiten bij de persoonlijkheid, talenten van medewerkers.

Job crafting zorgt voor bevlogenheid in plaats van tevredenheid

Job crafting leidt tot een gevoel van bevlogenheid. Door eigen regie te voeren over het werk en de werkzaamheden te tweaken, stijgt de motivatie voor het werk en de energie die dit werk oplevert. Van de medewerkers die ‘craften’, is 23% aan te merken als bevlogen. Onder de medewerkers die niet of nauwelijks job crafting toepassen, is dit percentage slechts 10%.

Bevlogen medewerkers zijn proactief, optimistisch en gemotiveerd en zijn daardoor bij uitstek goede ‘job crafters’. 94% van de bevlogen medewerkers doet aan job crafting, zo blijkt uit ons onderzoek. Ze zorgen ervoor dat hun werk uitdagend blijft en dat ze kunnen leren en zich verder kunnen ontwikkelen. Er ontstaat daarmee een opwaartse spiraal van bevlogenheid.

Job crafting verlaagt burn-out risico

Job craften heeft een directe impact op burn-out risico. Zo zien we een duidelijk verschil tussen medewerkers die wel of geen job crafting toepassen in hun werk. Van de medewerkers die weinig regie voeren over hun werkzaamheden, heeft 54% last van burn-outklachten. Onder medewerkers die veel eigen regie voeren over hun werkzaamheden komen burn-outklachten ‘slechts’ bij 32% van de medewerkers voor.

Top 4 voorspellers van job crafting gedrag

Op basis van werkbelevingsonderzoeken onder ruim 65.000 medewerkers, komen een aantal belangrijke voorspellende factoren voor Job crafting naar voren:

#1. Veranderbereidheid

Veranderbereidheid is een persoonskenmerk die medewerkers helpt om goed om te kunnen gaan met de continue veranderende wereld om ons heen. Medewerkers die veranderbereid zijn, staan open voor nieuwe werkwijzen en veranderingen in de organisatie. En het leidt tot meer job crafting. Zo geeft 62% van de medewerkers die laag scoren op veranderbereidheid aan te doen aan Job crafting. Van de medewerkers die hoog scoren op veranderbereidheid is dit percentage 87%.

Is de veranderbereidheid van medewerkers te verhogen? Jazeker! Door stress en burn-outklachten te verlagen, staan mensen meer open voor nieuwe manieren van werken en treden zij eerder uit hun comfort zone.

#2. Communicatie en informatie

Vaak wordt gedacht dat vooral persoonskenmerken, zoals veranderbereidheid, zorgen voor de mate waarin iemand eigen regie toont. Maar organisatiekenmerken spelen hier ook een hele grote rol in. Een van de belangrijkste kenmerken van organisaties waarbinnen medewerkers veel Job crafting toepassen, is een goede communicatie en informatievoorziening. Van de medewerkers die de communicatie en informatievoorziening als positief ervaren binnen hun organisatie, geeft 60% aan te craften. Binnen de groep medewerkers die de communicatie en informatievoorziening als slecht ervaart, is dit slechts 49%.

#3. Waardering door de leidinggevende

Erkenning en waardering van de leidinggevende verhoogt ook de mate van eigen regie van medewerkers. Zo geeft 77% van de medewerkers die veel waardering ontvangen van hun leidinggevende aan regelmatig invloed uit te oefenen op de eigen werkzaamheden. Van de medewerkers die weinig waardering ontvangen, geeft slechts 64% aan bezig te zijn met Job crafting.

#4. Klimaat voor bevlogenheid

Heldere organisatie doelen, het geven van constructieve feedback, beslissingsvrijheid, het bevorderen van onderlinge samenwerking en een realistische en uitdagend takenpakket. Allemaal voorbeeld van een -zoals we dat in de wetenschap noemen- bevlogen werkklimaat. Ervaart de medewerker niet of nauwelijks een klimaat voor bevlogenheid binnen de organisatie? Dan geeft 69% van deze groep aan eigen regie te voeren over het werk. Binnen de groep medewerkers die wel degelijk een klimaat voor bevlogenheid ervaren binnen hun organisatie is dit percentage 83%.

Job crafting stimuleren in jouw organisatie? 3 praktische tips!

  • Creëer voldoende mogelijkheden voor eigen regie, zoals het stimuleren van contact met collega’s buiten het eigen team, en de ruimte om extra uitdagingen op te pakken.

  • Communiceer duidelijk over de ruimte die medewerkers hebben om hun eigen werkzaamheden vorm te geven.

  • Stimuleer het vragen en geven van feedback en waardering van collega’s en leidinggevenden.

Download de factsheet: De kracht van job crafting

Download de factsheet Job crafting! Hierin hebben we de onderzoeksresultaten van ruim 65.000 werknemers rondom  het thema job crafting voor je samengevat. Of krijg praktische leiderschapstips in het artikel  Help, mijn medewerkers willen geen eigen regie voeren.

Game changing employee feedback.

Bij Realise zorgen we ervoor dat mensen het verschil maken voor jouw organisatie. Dit doen we door medewerkersonderzoek, organisatieontwikkeling én gedragsontwikkeling samen te brengen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

Plan een adviesgesprek