<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

De helft van de organisaties laat inzetbaarheidsbudget liggen.

In dit artikel alles wat je wilt weten over het inzetbaarheidsbudget van jouw zorgverzekeraar en 3 tips om dit budget effectief in te zetten.

Realise redactie

Artikel

  • Artikel
  • 06 jun 2023
  • 2 minuten leestijd
Geschreven door Realise redactie

Steeds meer organisaties kiezen voor een strategisch plan dat medewerkers ondersteunt in vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Maar hoe financiert u zo’n vitaliteit- of duurzaam inzetbaarheidsplan? 

Wat is een inzetbaarheidsbudget?

Langer doorwerken, hoge werkdruk, toenemende stressklachten en ongezonde leefstijl zorgen voor een schommelend, maar structureel hoog verzuimpercentage. Op het gebied van gezondheid stellen verzekeraars daarom vaak inzetbaarheidsbudgetten beschikbaar. Dit zijn budgetten die de organisatie kan  inzetten om samen met de zorgverzekeraar aan de gezondheid van medewerkers te werken. 


Gemiste kans

Veel organisaties weten niet dat verzuim- of zorgverzekeraars budget beschikbaar stellen om werknemers vitaal en duurzaam inzetbaar te houden. En bij meer dan de helft van de organisatie die er gebruik van kunnen maken, wordt het niet of niet effectief ingezet. Een gemiste kans voor zowel werkgever als zorgverzekeraar. Voor HR is het vaak lastig budget te verkrijgen dat ingezet kan worden om is om vitaliteit en duurzame inzetbaarheid structureel te verbeteren. Ook voor de verzekeraars is het een gemiste kans, want ze verstrekken dat budget juist omdat ze, mits effectief ingezet, de zorgkosten van je medewerkers ermee kunnen verlagen.

Heeft mijn organisatie inzetbaarheidsbudget?

Ben je een middelgrote of grote organisatie? En heb je een collectieve zorgverzekering? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor een  inzetbaarheid- of vitaliteitsbudget. Goed om te weten is dat hoe meer werknemers deelnemen aan de collectieve zorgverzekering, hoe groter het belang van de zorgverzekeraar is, en hoe hoger de bereidheid (en dus het budget) om met jouw organisatie samen te werken. 

Wat voor interventies worden vergoed?

Verzuim- en zorgverzekeraars willen graag interventies inzetten die de medewerkers activeren om gezonder te eten, meer te bewegen, of die werkstress reduceren en werkgeluk vergroten. Dit verlaagt (het risico op) verzuim en de daarbij behorende kosten. Het budget is te gebruiken voor onderzoek naar bijvoorbeeld de psychosociale arbeidsbelasting (RI&E PSA) of preventieve team- of groepsinterventies zoals workshops, trainingen en activatieprogramma’s binnen de organisatie.

Gemiste kans

Veel organisaties weten niet dat verzuim- of zorgverzekeraars budget beschikbaar stellen om werknemers vitaal en duurzaam inzetbaar te houden. En bij meer dan de helft van de organisatie die er gebruik van kunnen maken, wordt het niet of niet effectief ingezet. Een gemiste kans voor zowel werkgever als zorgverzekeraar. Voor HR is het vaak lastig budget te verkrijgen dat ingezet kan worden om is om vitaliteit en duurzame inzetbaarheid structureel te verbeteren. Ook voor de verzekeraars is het een gemiste kans, want ze verstrekken dat budget juist omdat ze, mits effectief ingezet, de zorgkosten van je medewerkers ermee kunnen verlagen.

Van inzicht naar effectief inzetten van budget

Wil je aan de slag met het verlagen van verzuim? Of het verhogen van de vitaliteit of betrokkenheid van jouw medewerkers? Dan neemt Realise jou de zorg uit handen dit te verbeteren. Om interventies effectief in te zetten brengen we eerst de ondersteuningsbehoefte in kaart met actiegericht medewerkersonderzoek, pulsemetingen of een RI&E PSA. Kortom: we verzamelen de juiste data, maken een scherpe analyse en stellen vervolgens een interventieprogramma samen. 

Komen de diensten van Realise is aanmerking voor inzetbaarheidsbudget?

De onderzoeken en interventies van Realise zijn wetenschappelijk gevalideerd en bewezen effectief. Veel verzekeraars stellen daarom ook voor de Realise oplossingen hun budget beschikbaar. Dus vraag ons naar de mogelijkheid.  Dat levert meer rendement op voor jouw organisatie, én voor je verzekeraar.

 

Meer inspiratie?

Game changing employee feedback.

Bij Realise zorgen we ervoor dat mensen het verschil maken voor jouw organisatie. Dit doen we door medewerkersonderzoek, organisatieontwikkeling én gedragsontwikkeling samen te brengen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

Plan een adviesgesprek