<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Checklist actiegericht medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek geeft je inzicht, maar vaak niet de gewenste (gedrags)-ontwikkeling. Om beiden te realiseren is actiegericht medewerkersonderzoek een goede methodiek. Met dit type onderzoek krijg je inzicht op alle organisatie- niveaus van de organisatie, zet je de organisatie ook in beweging en meet je het resultaat.

In deze checklist nemen we je mee in de 6 stappen van actiegericht medewerkersonderzoek.

Checklist

Ontvang de checklist 'actiegericht medewerkers onderzoek'