<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Werken aan werkgeluk (HR)manager, richt je op deze drie pijlers.

In de aanloop naar de Week van het Werkgeluk 2020 deden wij onderzoek naar het (werk)geluk van Nederlandse medewerkers. Van de 600+ deelnemers zegt 36% dat hun werkgeluk verslechterd is sinds corona. Hoe kun je ervoor zorgen dat het werkgeluk van medewerkers ondanks moeilijke tijden toch op peil blijft lees je in deze blog.

Realise redactie

Artikel

  • Artikel
  • 24 sep 2020
  • 2 minuten leestijd
Geschreven door Realise redactie

Onderzoeksresultaten Werkgeluk 2020

Ook in de aanloop naar de Week van het Werkgeluk 2020 deden wij onderzoek naar het (werk)geluk van Nederlandse medewerkers. Van de 600+ deelnemers zegt 36% dat hun werkgeluk verslechterd is sinds corona. Hoe kun je ervoor zorgen dat het werkgeluk van medewerkers ondanks moeilijke tijden toch op peil blijft?

Thuiswerkers geven relatief vaker aan dat hun werkgeluk is verslechterd door corona. De vraag is hoe jij, als HRM’er of leidinggevende, hun werkgeluk en dat van andere medewerkers kunt faciliteren. Uit de Happy Test komen drie belangrijke aandachtspunten naar voren: vitaliteit, betekenisvol werk en sociale relaties.

Infographic Werkgeluk in 2020 - Realise V2

1. Ondersteun vitaliteit, ook op afstand

Ongelukkige deelnemers van de Happy Test scoren gemiddeld een 3,6 op vitaliteit. Gelukkige deelnemers een 6,1. Vitaliteit is dus belangrijk voor geluk! Op kantoor of in de productieruimte kan op slimme manieren ‘genudged’ worden om mensen bewuster te maken van hun leefstijlkeuzes en gewoonten. Maar ook op afstand is aandacht voor vitaliteit en welzijn mogelijk. Zo heeft Philips een heel thuiswerkportaal ingericht. En faciliteert de Rabobank online workshops en digitale lunchwandelingen om de vitaliteit van thuiswerkers te ondersteunen. Een goede werkplek - ook thuis - is belangrijk, net als voldoende herstel van het werk (denk aan voldoende pauzes, slaap en niet bereikbaar hoeven zijn).

2. Geef aandacht aan betekenisvol werk en ontwikkeling

Mensen die veel betekenis in het werk ervaren zijn gemiddeld 38% gelukkiger dan mensen die weinig betekenis in het werk ervaren. Toch ervaart 32% van de deelnemers aan de Happy Test weinig betekenis in het werk. Mensen die deels thuis en deels op locatie werken, ervaren van alle deelnemers de meeste betekenis in hun werk. Wat helpt om betekenis in het werk te bevorderen? Successen vieren, positieve feedback geven, positieve klant/cliëntevaluaties en -verhalen delen. Maar ook het hebben van gezamenlijke doelen, het zelf vorm kunnen geven van het werk (job crafting) en ruimte hebben voor ontplooiing.  

We gaan op dat laatste nog wat dieper in. Want het hebben van voldoende ontplooiingsmogelijkheden in het werk is belangrijk voor het geluksgevoel. Mensen met veel mogelijkheden scoren gemiddeld een 7,0 op geluk, mensen met weinig mogelijkheden een 5,9. 62% van de Happy Test deelnemers ervaart voldoende ontplooiingsmogelijkheden in het werk. Dat is dus 38% die onvoldoende mogelijkheden zien. Werk aan de winkel!

Ook online kan een hoop geleerd en ontwikkeld worden, zo laat ook de case van Philips zien. Naast formeel leren, is leren van elkaar een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van mensen. Denk daarom eens na over alternatieve vormen hiervan in deze bijzondere tijd: een corona-buddysysteem, maandelijkse team-kennisdeelsessie of een online dialoogsessie met alle medewerkers.

‘’Ik geloof heilig in de veerkracht van mensen om datgene wat ze zo hebben afgeleerd, snel weer te gaan doen als ze vertrouwen dat het mag.’’

3. Help de onderlinge relaties en communicatie een handje

Mensen zijn sociale wezens, verbondenheid is belangrijk voor geluk. Ook op het werk. De Happy Test laat zien dat waardering door de leidinggevende en sociale steun van collega’s beiden een positieve relatie met geluk hebben. Waardering door de leidinggevende blijkt zelfs iets belangrijker nog dan sociale steun van collega’s voor het geluksgevoel.

Een open deur? Misschien wel. Maar de coronapandemie geeft nieuwe uitdagingen voor de relatie tussen collega’s en leidinggevenden. Want hoe blijf je met elkaar verbonden wanneer je elkaar niet regelmatig lijfelijk tegenkomt? Het faciliteren van goede digitale tools die voor iedereen beschikbaar zijn, is natuurlijk de basis. Daarnaast kan meer worden gedaan om de verbinding te stimuleren. Een maandelijkse online pubquiz of escape room. Een kaartje of presentje thuissturen om waardering en betrokkenheid te tonen. Digitale weekstart met duidelijk doel en input vanuit alle deelnemers. Een online 360 graden feedback tool voor leidinggevenden. Een werkgeluk toolkit. Het eerder genoemde buddysysteem.

Vitaliteit, betekenis en ontwikkeling en sociale relaties. Drie belangrijke factoren voor werkgeluk. En tegelijkertijd drie uitdagende thema’s in deze tijd van corona. Hoe ga jij aan de slag met werkgeluk?

Werkgeluk professional worden? Kijk dan eens naar de opleiding Werkgelukdeskundige.

Game changing employee feedback.

Bij Realise zorgen we ervoor dat mensen het verschil maken voor jouw organisatie. Dit doen we door medewerkersonderzoek, organisatieontwikkeling én gedragsontwikkeling samen te brengen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

Plan een adviesgesprek