<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Ook binnen Philips is thuiswerken
‘het nieuwe normaal’.

Veel organisaties ontkomen er sinds de corona uitbraak niet aan: medewerkers werken massaal thuis. Zo ook bij Philips in Nederland. Van de ene op de andere dag moest vrijwel al het kantoorpersoneel thuis aan de slag. Geheel Philips eigen werd daar direct op ingespeeld. In korte tijd werd een innovatief aanbod ontwikkeld ter ondersteuning van het thuiswerken: 'Philips Develop@Home’.

Frank Visser, HR clustermanager Employee & Social Sustainability bij Philips, stelt dat er een korte aanpassingsperiode nodig was om de omslag naar grootschalig thuiswerken te maken. "Wij zijn massaal digitaal gaan samenwerken, vooral via Teams. Medewerkers moesten een goede fysieke werkplek thuis regelen en op een andere manier leren balanceren tussen werk en privé. Er moest aandacht komen voor beweging en energiemanagement thuis. De manier van mensen aansturen is veranderd, terwijl andere dingen gewoon doorlopen. Het werk zelf, maar ook bijvoorbeeld het vrijwilligerswerk waar Philips veel waarde aan hecht".

Philips Develop@home: ontwikkeling en ondersteuning op afstand

Om medewerkers thuis optimaal te ondersteunen, bracht Philips kort na aanvang van de crisis een scala aan interventies bijeen rondom gezondheid en welzijn thuis. Zo ontstond het 'Develop@Home' aanbod. Frank Visser: "Het bestaande leerportaal wordt jaarlijks door meer dan 5.000 medewerkers gebruikt. Na de opzet van het aanbod stuurden we alle medewerkers in Nederland een nieuwsbrief met informatie over het Develop@Home leeraanbod. De leidinggevenden kregen ook nog apart een e-mail hierover. Hiermee hoopten we zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken."

‘’Ik geloof heilig in de veerkracht van mensen om datgene wat ze zo hebben afgeleerd, snel weer te gaan doen als ze vertrouwen dat het mag.’’

Digitaliseren en ontwikkelen van leeraanbod

Het Develop@Home aanbod bestond deels al (niet digitaal) en is deels nieuw ontwikkeld. In eigen beheer, maar ook in samenwerking met leveranciers. "Criteria om opgenomen te worden als aanbod waren dat de stof omgezet moest kunnen worden naar online leervormen en dat dit snel kon gebeuren", aldus Visser. "Daarbij schakelden we met bestaande partners. Zodat snelheid van handelen mogelijk was zonder aan kwaliteit in te boeten.

Naast digitalisering van bestaand aanbod werden nieuwe producten ontwikkeld. Er kwamen ‘thuiswerkseminars’, interactieve zelfstudiepagina’s rondom onderwerpen als leren overtuigen. Podcasts over klantgerichtheid of een introductie in de breinkunde en nieuwe online leerreizen en workshops over energy management en veerkracht. In samenwerking werd de Work@Home scan opgezet. Dit is een centraal onderdeel van het Develop@Home aanbod.

De Work@home scan

Voor alle Philips medewerkers die thuiswerken is de Work@home scan beschikbaar. "Als medewerker word je geacht je werk te blijven doen ondanks de verandering van werkplek", stelt Visser. "Ik wil medewerkers ondersteunen om de overgang van de oude naar de nieuwe manier van werken zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het doel van de scan is medewerkers helpen in kaart te brengen wat aandachtsgebieden zijn voor hun thuiswerkplek. Met het feedbackrapport en de coaching die daarop volgt, stimuleren wij hen om verbeteringen aan te brengen. Welke issues heeft een medewerker waar hij of zij mee geholpen kan worden?"

Medewerkers die de Work@Home scan aanvragen via het leerportaal, vullen een korte scan in en bespreken de resultaten daarna met een coach - alles uiteraard digitaal. De scan gaat in op verschillende aspecten van het thuiswerken, zoals de fysieke werkplek, de werk-privébalans, relatie met collega’s en leidinggevende, leefstijl en ontwikkelbehoeften. Kan een medewerker in stilte werken thuis? Wat vindt een medewerker van de communicatie met de leidinggevende? Hoe gaat een medewerker thuis om met werkdruk? Met het feedbackrapport dat deelnemers direct na invullen ontvangen, krijgen zij een beeld van waar het thuiswerken al prima gaat en waar ruimte voor verbetering is.

Toegevoegde waarde van online coaching

"Coaching is een integraal onderdeel van de scan", aldus Visser. "De rol van de coach is om te helpen met de duiding van de resultaten. De coach geeft aan wat opvalt in de antwoorden van de medewerker en legt dit terug bij de medewerker. Hij of zij helpt om stappen te zetten door concrete acties te formuleren". Zo’n actie kan bestaan uit het maken van een verbeterplan voor de thuiswerkplek, prioriteiten bepalen zoals het kopen van een nieuw bureau, manieren bedenken om de werk-privébalans beter te bewaken of het volgen van een workshop over durven spreken tijdens virtuele vergaderingen. "Na een week of vier is er een terugkoppeling. Die follow-up moet ervoor zorgen dat de scan daadwerkelijk iets oplevert voor de medewerker."

Op weg naar een ‘nieuw normaal’

Een groot deel van de medewerkers werkt voorlopig vooral thuis. Ook bij Philips in Nederland. Voor Frank Visser betekent dit dat het nieuwe Develop@Home aanbod een blijvende pijler in het leeraanbod van Philips wordt. "Ik ben ervan overtuigd dat de ervaringen die we nu opdoen en de eisen die de nieuwe samenleving gaat stellen aan ons - de 1,5 meter afstand, ontwikkelen van digitale vaardigheden, het reizen met het OV - ervoor zorgen dat thuiswerken meer gestimuleerd gaat worden. Het is dus belangrijk aandacht te blijven besteden aan goed en gezond thuiswerken en medewerkers de mogelijkheid te geven om zich ook vanuit huis te kunnen blijven ontwikkelen."
Philips bereidt zich dus voor op een andere toekomst van werk. Het hebben van een interne human resource dienstverlening die op de nieuwe situatie aansluit, is essentieel voor optimale effectiviteit. De Work@Home scan en het bredere Develop@Home aanbod dragen daaraan bij.

Game changing employee feedback.

Bij Realise zorgen we ervoor dat mensen het verschil maken voor jouw organisatie. Dit doen we door medewerkersonderzoek, organisatieontwikkeling én gedragsontwikkeling samen te brengen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

Plan een adviesgesprek