<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Van diversiteit en inclusie een succes maken? Werk aan een lerende organisatie.

Een groot deel van werkend Nederland heeft door de coronacrisis opeens te maken met een nieuwe realiteit: elke dag thuis moeten werken. Werk-privébalans is daardoor een veelbesproken topic. In de landelijke Vitality@Work check hebben wij deelnemers onder andere naar hun werk-privébalans gevraagd. Hieronder lees je de eerste resultaten.

Marijke van Sluisveld

Artikel

  • Artikel
  • 27 jun 2020
  • 3 minuten leestijd
Geschreven door Marijke van Sluisveld

Diversiteitsbeleid. Awareness trainingen. Een mentorprogramma. Je organisatie heeft misschien al het één en ander in huis om de diversiteit van je personeel te vergroten en de organisatie inclusiever te maken. Maar de streefcijfers worden al jarenlang niet gehaald. Hoe kom je toch tot duurzame verandering? In dit artikel over diversiteit en inclusie bespreken we het belang van een lerende organisatie.

Onderzoeken laten de redenen zien waarom D&I pogingen vaak falen. Een oorzaak waar nog niet zoveel over is geschreven is hoe leren - of eigenlijk: een gebrek aan leren - in de organisatie bijdraagt aan de effectiviteit van diversiteitsbeleid.

Koorddansend de crisis door?

De eerste resultaten van het onderzoek laten zien dat thuiswerkende Nederlanders door de coronacrisis te maken hebben met verschillende balans-issues. 20% van de thuiswerkers ervaart de werk-privébalans momenteel als slecht, ten opzichte van 7% van de medewerkers die aan het werk zijn op locatie. De andere thuiswerkers ervaren de balans als voldoende (28%) of zelfs goed (54%).

Van de thuiswerkers met kinderen geeft 24% aan een slechte werk-privébalans te ervaren - tegenover 14% van thuiswerkers zonder kinderen. Ruim een kwart van alle respondenten vindt de werkdruk op dit moment (te) laag. Voor anderen is de werkdruk juist (veel) te hoog (32,2%). Dit komt bijvoorbeeld door het anders moeten werken dan voorheen - denk aan de druk om diensten te digitaliseren, zoals in het onderwijs.

‘Thuiswerkers hebben dus te maken met het vervagen van grenzen, verandering van werkdruk of productiviteit en er bestaan hierin verschillen tussen mannen en vrouwen.’

Wees empathisch naar jezelf. Creëer elke dag een moment waarop je iets doet waar jij veel energie van krijgt.

p verschillende manieren vraagt thuiswerken om ‘koorddansen’ op de grens van werk en privé. Thuiswerken zorgt ervoor dat de fysieke grens tussen werk en privé wegvalt. Er is geen fysieke ‘face time’ meer. Je hebt alleen nog online contact - en zo loop je het risico op constante bereikbaarheid. Dat zorgt voor het vervagen van grenzen tussen werk en privé. De continue verbinding zorgt voor meer onderbrekingen, je gaat vaker en sneller werken en je krijgt misschien een gevoel van overload en stress.

De grenzen tussen rollen vervagen. Dit geeft meer flexibiliteit, omdat schakelen tussen rollen sneller kan. Maar het risico van rolconflicten ligt ook op de loer, bijvoorbeeld tussen het zijn van een medewerker en vader van een jong kind. Waar je eerder deze rollen nog van elkaar kon scheiden, moet je deze nu ineens integreren. Positief gevolg van thuiswerken is dat je reistijd wegvalt: je hebt ruimte voor een ochtendwandeling, aandacht voor het gezin of andere mensen…of wat langer in je bed liggen ’s ochtends en uitgebreider kunnen koken ’s avonds.

De verschillen tussen mannen en vrouwen

Mannelijke deelnemers aan ons onderzoek ervaren een betere werk-privébalans, hoewel zij iets meer werkdruk ervaren dan vrouwelijke deelnemers. Vrouwen ervaren een grotere productiviteitsdaling dan mannen. Deze uitkomsten kunnen met verschillende zaken te maken hebben: denk aan de grotere vertegenwoordiging van vrouwen in flexwerk en nul-uren contracten, die nu te maken hebben met wegvallen van werk. Of de grotere vertegenwoordiging van mannen in managementposities, waar veelal een hogere werkdruk heerst. En de genderrollen thuis, waarbij vrouwen in het algemeen meer uren spenderen aan huishoudelijke en zorgtaken, een rolverdeling die ook nu gewoon doorloopt.

In balans de crisis door: 5 tips

Thuiswerkers hebben dus te maken met het vervagen van grenzen, verandering van werkdruk of productiviteit en er bestaan hierin verschillen tussen mannen en vrouwen. De crisis legt bovendien extra onzekerheid en zorgen op de schouders van veel mensen. Voor die 20% thuiswerkers die moeite hebben met de balans vinden: hoe kom je dat koord over zonder te vallen?

#1. Flexibiliteit

Het kunnen buigen van je voeten om het koord en het kunnen reageren en inspringen op plotselinge veranderingen maken jouw koorddans succesvol. Kortom, flexibiliteit is een voorwaarde voor balans.

Onderzoekers[1] ontdekten drie manieren waarop professionals en managers hun tijd ‘managen’: het prioriteren van taken (werkgerelateerd of niet), het terugschalen van taken, of ‘time shifting’ (waarbij flexibeler wordt omgegaan met werktijden). Heb jij moeite met het vinden van balans? Pas deze strategieën dan eens toe. Schrijf je dagelijkse taken eens op en kijk hoe je hierin kunt prioriteren, welke je kunt delegeren of overhandigen aan iemand anders (of misschien wel even niet meer of minder doen) en of er andere momenten zijn waarop je bepaalde taken zou kunnen uitvoeren.

#2. Empathie

Soms is het één stap vooruit op het koord en twee stappen terug. Accepteer dat niet alles perfect kan gaan nu. Wees empathisch naar jezelf en sta regelmatig stil bij wat wél lukt en kan.

#3. Communicatie

Wees duidelijk in de communicatie met anderen over jouw verwachtingen van hen en hun verwachtingen naar jou: met collega’s, jouw leidinggevende en je eventuele partner of andere naasten.

#4. Energie

Om de overkant van het koord te halen - in balans te blijven - heb je voldoende energie nodig. Creëer elke dag een moment waarop je iets doet waar jij veel energie van krijgt. Of dat nu een wandeling, sporten een hobby of een leuke taak op het werk is.

#5. Afspraken

Blijf in contact met je leidinggevende over hoe het balanceren gaat. Spreek met hem of haar af om meer resultaatgericht te werken. Mogelijk bemoeilijken sommige aspecten van zijn of haar leiderschapsstijl - zoals sterke taakgerichtheid - dit. Desondanks betekent op afstand werken dat je duidelijk moet aangeven wat je nodig hebt. Is dit meer ruimte om zelf je werktijden te bepalen? Een andere manier van overleggen? Duidelijke afspraken maken over bereikbaarheid? Ga hierover in gesprek.

[1] Bron: Moen et al (2013)

Game changing employee feedback.

Bij Realise zorgen we ervoor dat mensen het verschil maken voor jouw organisatie. Dit doen we door medewerkersonderzoek, organisatieontwikkeling én gedragsontwikkeling samen te brengen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

Plan een adviesgesprek