<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

4 stappen naar een sociaal veilig werkklimaat.

Hoe kan de concrete aanpak van ongewenst gedrag op de werkvloer er uit zien? we hebben het voor je uitgewerkt in 4 stappen.

Marijke van Sluisveld

Artikel

  • Artikel
  • 17 mrt 2022
  • 2 minuten leestijd
Geschreven door Marijke van Sluisveld

Een effectieve aanpak van ongewenst gedrag

Wanneer je ongewenst gedrag in de organisatie wilt aanpakken, vertrek in de aanpak dan vanuit een positieve en waarderende insteek. Benadruk welke factoren voor een inclusief en veilig werkklimaat al aanwezig zijn, en welke ontwikkelingen bijdragen aan de verdere versterking ervan. Richt je in trainingen rondom sociale veiligheid en inclusie  op de gehele werkcontext en het gedragsbewust(er) en gedragsvaardig(er) maken van de medewerkers en leidinggevenden.

 

Hoe kan de concrete aanpak van ongewenst gedrag op de werkvloer er dan uit zien? Je leest het in onderstaande 4 stappen.

 

 

In 4 stappen naar een sociaal veilig en positief werkklimaat

Door de aandacht te richten op bewustwording, versterking van de hulpbronnen en vaardigheden van medewerkers én het samen werken aan een positieve en inclusieve werkomgeving, vermindert de kans op ongewenst gedrag in een organisatie aanzienlijk.

#1. Weten

Wat weten medewerkers over (on)gewenst gedrag? (Er)kennen zij de regelingen en gedragscodes? Wat zijn signalen die duiden op onveiligheid in het werkklimaat? Wat is een positief werkklimaat? Wat is sociale veiligheid? Wat kun je doen als je slachtoffer of getuige bent van ongewenst gedrag?

#2. Kunnen

Hoe vergroot je inclusiviteit en verantwoordelijkheid voor de samenwerking? Hoe kun je zelf bijdragen aan een positief werkklimaat? Kun je concreet verwoorden welk gedrag hierbij hoort? Welke vaardigheden kun je gebruiken om mensen ter plekke aan te spreken op gedrag? En hoe voer je het gesprek hierover met elkaar?

#3. Doen

Omzetten van theoretische kaders en (belemmerende) gedachten naar concreet gedrag. Vanuit capaciteiten en motivatie. Wat doe je om zelf een bijdrage te leveren aan een positief werkklimaat? Geef en ontvang je op een effectieve manier feedback? En maak je de slag van passive naar active bystander.

#4. Blijven doen en leren

Informeer en betrek iedereen in de organisatie. Hierdoor creëer je een omgeving waarin iedereen weet WAT (on)gewenst gedrag inhoudt en zorg je ervoor dat eenieder over de kennis en vaardigheden beschikt om inclusiviteit en veiligheid te vergroten.

Zet bijvoorbeeld een actieteam op dat aan de slag gaat met bevindingen uit een Inclusiescan of Werkdrukscan. Door deze methodiek van onderzoekend leren wordt een zelflerend werkklimaat gestimuleerd. Borging en doorontwikkeling van een meer positief en inclusief werkklimaat blijft hierdoor onder de aandacht.

 

Meer inspiratie over de aanpak van ongewenst gedrag?

Lees dan het artikel Gevolgen van ongewenst gedrag op het werk of download de factsheet Ongewenst gedrag op de werkvloer, of vraag het gratis boek Grip op een positief werkklimaat aan.

 

Hoe sociaal veilig en inclusief is jouw organisatie?

De Inclusie scan geeft inzicht in de sociale veiligheid binnen jouw organisatie én stimuleert een inclusief en positief werk- en leerklimaat op alle niveaus binnen jouw organisatie. Vragen of advies nodig? Je mag ons alles vragen.

Game changing employee feedback.

Bij Realise zorgen we ervoor dat mensen het verschil maken voor jouw organisatie. Dit doen we door medewerkersonderzoek, organisatieontwikkeling én gedragsontwikkeling samen te brengen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

Plan een adviesgesprek