<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Grip op
Werkdruk

Iedereen ervaart de werkdruk op een andere manier. Wat voor de een heel makkelijk gaat, kan voor de ander een bron van stress en frustratie zijn. Naast de objectieve hoeveelheid werk kunnen slecht ingerichte organisatieprocessen, rolonduidelijkheid, digitale systemen en een matige communicatie binnen de organisatie ook bijdragen aan de ervaren werkdruk.

De Werkdruk Scan biedt inzicht, maar ook concrete actiegerichte tips om de ervaren werkdruk te verlagen door dit bij de oorzaak aan te pakken.

STUUR MIJ EEN DEMO LINK

De Scan
Toepassing
Rapportage
Kosten

De Werkdruk Scan

Werkdruk is een van de belangrijkste voorspellers van uitputting binnen de organisatie. Als deze uitputting te lang stand houdt, kan dit leiden tot burn-out klachten en verzuim of verloop.

De ervaren werkdruk kan veel verschillende oorzaken hebben, en niet alleen het gevolg zijn van een te hoge hoeveelheid werk.

Omdat inzicht en bewustwording altijd de eerste stap is in activatie en gedrags- en cultuurverandering, heeft Realise de Werkdruk Scan ontwikkeld. Deze scan geeft medewerkers en de organisatie inzicht in de oorzaken van werkdruk en concrete handvatten om dit te verbeteren.

De Werkdruk Scan brengt factoren die de ervaren werkdruk beïnvloeden in kaart:

 • Werkdruk
 • Werkbelasting
 • Werkdruk Oorzaken
 • Bureaucratie
 • Communicatie en informatie
 • Rolduidelijkheid
 • Teamwork
 • Eigen regie
 • Bevlogen leiderschap
 • Mentaal loskomen van het werk
 • Welzijn (Bevlogenheid en werkstress)

Het invullen van de digitale vragenlijst duurt 10 minuten.

Resultaten:

 • Leerzame zelfreflectie op werkdruk en de oorzaken hiervan
 • Persoonlijke feedback met concrete tips de eigen ervaren werkdruk te verbeteren

Toepassing

Een projectcoördinator van Realise bespreekt in een intake het proces. Daarna gaan we aan de slag. De doorlooptijd van voorbereidingen, communicatie, meten, rapportage en een prioriteitenanalyse is 4 tot 6 weken.

 

 

Medewerker

Iedere medewerker ontvangt na het invullen van de scan direct een persoonlijk feedbackrapport. Dit rapport bevat:

 • Totaalscore op werkdruk
 • Scores op de verschillende factoren die werkdruk beïnvloeden
 • Algemene en gepersonaliseerde tips en adviezen
 • Een actieblad om vervolgstappen te noteren

TIP! Biedt medewerkers met een hoog risico op burn-out de mogelijkheid zich anoniem in te schrijven voor een aantal sessies met een stress coach. Dit kan op basis van een strippenkaartabonnement. Hiermee kan veel persoonlijk, maar ook team- en organisatieleed worden voorkomen.

Team en organisatie

Wanneer de Werkdruk Scan op grote schaal wordt ingezet, bijvoorbeeld als onderdeel van een ontwikkelprogramma of als organisatieonderzoek, zetten we periodiek een rapportagedashboard klaar. Het dashboard geeft inzicht in de factoren die de werkdruk van medewerkers beïnvloeden.
Het dashboard bevat scores op:

 • Organisatietotaal
 • Afdeling- en team
 • Functiegroepen
 • Demografische groepen

De scores zijn te vergelijken:

 • Tussen de onderlinge groepen
 • Met de Nederlandse benchmark
 • In de tijd (trendweergave)Kosten

 • € 55,00 per medewerker (excl. btw)
 • De prijs is gebaseerd op organisaties tot 100 medewerkers. Voor grotere organisaties hebben wij een staffelprijs. Vraag ons naar de mogelijkheden.
 • De prijs in inclusief: vragenlijst, persoonlijk feedbackrapport, organisatiedashboard,
 • De prijs is inclusief: een prioriteitenanalyse
 • De prijs is inclusief: een digitale presentatie door een Realise onderzoeksadviseur