<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

De toekomst van MTO's: real-time feedback, actiegericht en holistisch.

De werkplek verandert en zo ook de manier waarop we medewerkers tevredenheid meten. Moderne MTO's gaan verder dan alleen tevredenheid, met real-time feedback, persoonlijke aanpakken en een brede kijk op welzijn. In dit artikel ontdek je de nieuwste trends en mogelijkheden om met een MTO jouw organisatie in beweging te zetten.

Realise redactie

Artikel

  • Artikel
  • 05 jun 2024
  • 2 minuten leestijd
Realise redactie

De methodologie en inzichten van MTO's hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld. We hebben een aantal belangrijke trends voor je op een rij gezet.

Van tevredenheid naar betrokkenheid

Er is een verschuiving van het meten van tevredenheid naar het meten van betrokkenheid. Betrokken medewerkers zijn productiever, innovatiever en loyaler aan de organisatie dan alleen tevreden medewerkers.

Real-time feedback

In plaats van jaarlijkse onderzoeken, gebruiken steeds meer organisaties real-time feedbacktools en pulsemetingen om continu inzicht te krijgen in de medewerkerstevredenheid.

Actiegerichte benadering

Data alleen is niet genoeg; organisaties richten zich nu meer op actiegerichte benaderingen. Ze implementeren concrete actieplannen gebaseerd op de feedback om daadwerkelijke verbeteringen te realiseren.

Persoonlijke en adaptieve vragenlijst

Moderne MTO's worden meer gepersonaliseerd en relevant voor de specifieke context van de medewerkers, rekening houdend met factoren zoals teamdynamiek en individuele behoeften.

Machine learning en AI

AI en machine learning worden steeds vaker ingezet om patronen in de data te herkennen en diepere inzichten te bieden. Dit helpt organisaties om voorspellende analyses te doen en proactief problemen aan te pakken.

Holistische benadering

Medewerkertevredenheid wordt nu meer gezien als onderdeel van een breder welzijnsprogramma, waarbij ook mentale en fysieke gezondheid, werk-privé balans en persoonlijke ontwikkeling een rol spelen.

Sociale veiligheid, inclusiviteit en diversiteit

Moderne MTO's bevatten ook vragen over sociale veiligheid, inclusiviteit en diversiteit om te zorgen dat alle medewerkers zich gehoord en gewaardeerd voelen.

Communicatie en follow-up

Transparantie over de resultaten en de daaropvolgende acties is cruciaal. Medewerkers willen weten dat hun feedback serieus wordt genomen en leidt tot daadwerkelijke verbeteringen.

Opbrengsten van een actiegericht MTO

Wat zijn de resultaten van actiegericht medewerker tevredenheidonderzoek? Wij hebben de data en resultaten van de afgelopen paar jaar bekeken. Wat zien we? Actiegericht medewerkersonderzoek van Realise, realiseert tot:

  • +25% Eigen regie
  • +35% Bevlogenheid
  • + 25% Betrokkenheid
  • -23% Burn-out risico


Conclusie: de toekomst van MTO's is nu

Een goed uitgevoerd MTO is een waardevol instrument voor elke organisatie die streeft naar een gezonde en productieve werkomgeving. De nieuwste trends en inzichten in MTO's benadrukken het belang van continue feedback, gepersonaliseerde benaderingen en actiegerichte strategieën om de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers te verhogen.

Om je organisatie naar een hoger niveau te tillen, is het essentieel om niet alleen de tevredenheid, maar vooral de betrokkenheid van je medewerkers te meten en te verbeteren. Investeer in moderne MTO's die real-time feedback en geavanceerde data-analyse bieden. Neem concrete stappen om de verkregen inzichten om te zetten in effectieve acties.

De toekomst van MTO's ligt in het vermogen om diepgaande, persoonlijke inzichten te bieden en deze te vertalen naar gerichte verbeteringen. Door nu te investeren in actiegericht medewerkersonderzoek, bouw je aan een organisatie waarin betrokkenheid, continu ontwikkelen, vitaliteit en productiviteit centraal staan. 

Meer inspiratie? Lees de klantcases van Praxis, DAF en Huygens College 

Game changing employee feedback.

Bij Realise zorgen we ervoor dat mensen het verschil maken voor jouw organisatie. Dit doen we door medewerkersonderzoek, organisatieontwikkeling én gedragsontwikkeling samen te brengen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

Plan een adviesgesprek