<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Bouwen aan een veilige en gezonde werkomgeving.

Werken in een stimulerende, sociaal veilige en inclusieve werkomgeving is niet vanzelfsprekend, maar vraagt om bewustwording over een ieder zijn rol hierin. We spraken Melithsa Demmers, HR-Directeur bij Praxis, over het belang en de rol van medewerkers feedback voor een vitale, veilige en gezonde werkomgeving.

Inzicht in de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en de vitaliteit van haar ruim 3500 werknemers en tegelijkertijd de eigen regie op gewenste omgangsvormen en werkbelasting stimuleren, dat was de wens van Praxis. Door met Realise blijvend te luisteren aan de hand van medewerkers feedback, wil Praxis niet alleen mitigerende maatregelen te treffen, maar ook om het gesprek over gewenste omgangsvormen te stimuleren op alle niveaus binnen de organisatie. Welke waarde heeft de medewerkers feedback hierin voor Praxis? En hoe gaan ze aan de slag met de uitkomsten?

Het medewerkersonderzoek bij Praxis werd in twee delen uitgevoerd onder 3500 medewerkers. Deel één ‘Samenwerken in een prettige en veilige werkomgeving’, richtte zich op het identificeren van risico's en het bevorderen van gewenste omgangsvormen op individueel, team- en organisatieniveau. Deel twee, genaamd ‘Jouw persoonlijke vitaliteit’, onderzocht de mentale en fysieke vitaliteit van medewerkers, met als doel om preventief verzuim aan te pakken en het algemene welzijn te verbeteren.

Welke rol speelt medewerkersonderzoek in jullie organisatie?

"De wens voor medewerkersonderzoek bestond al lang binnen Praxis. Sinds vorig jaar speelt het een grote rol omdat we vooral inzicht willen krijgen in de psychosociale arbeidsbelasting en de algehele vitaliteit van onze medewerkers. We wilden weten hoe medewerkers het werken binnen Praxis ervaren. Op basis van wat er écht speelt, willen we de juiste beslissingen nemen voor de organisatie. Je kan eigenlijk niet meer zonder. Het Realise portaal met de mogelijk tot persoonlijke feedback voor medewerkers bleek Praxis de perfecte oplossing. Ook de maatwerkmogelijkheden en advies voor de RI&E PSA sluit goed aan bij onze wensen”

En wat is voor jullie de meerwaarde?

“Structureel data verzamelen fungeert als een betrouwbaar kanaal om de daadwerkelijke ervaringen van onze medewerkers te begrijpen en te valideren. In plaats van te vertrouwen op buikgevoel of losse observaties, krijgen we concrete inzichten waarmee we gerichte acties kunnen ondernemen om de behoeften van onze medewerkers tegemoet te komen. Dit stelt ons in staat om vanuit de werkelijke situatie te handelen en specifieke aspecten van de werkomgeving te identificeren die verbetering behoeven.”

"We krijgen concrete inzichten waarmee we gerichte acties kunnen ondernemen om de behoeften van onze medewerkers tegemoet te komen."

Waar zijn jullie trots op uit het onderzoek?

“Het hoge niveau van sociale steun wat onze medewerkers ervaren van hun collega's. We scoren hierop hoger dan de benchmark. Dit laat zien dat we er binnen Praxis voor elkaar zijn en dat mensen elkaar weten te vinden als er vragen zijn of steun nodig is. Dat draagt bij aan een gezonde en productieve werkomgeving.”

Wat zijn de vervolgstappen die jullie nemen vanuit het onderzoek?

“Overal in de maatschappij ervaren mensen ongewenst gedrag, inclusief verbaal geweld. Het is voor ons een prioriteit geworden om hier actie op te ondernemen om (verbaal) geweld door klanten tegen te gaan aan de hand van nieuwe trainingen die hier meer op ingaan. We passen hierdoor dus ons trainingsaanbod aan. Daarnaast zien we ook dat mensen ons nu beter weten te vinden als zo’n incident voorkomt, doordat we meer meldingen binnen krijgen. Het gesprek wordt nu ook vaker gevoerd.”

Hoe hebben jullie de samenwerking met Realise ervaren?

"We hebben een hele prettige samenwerking gehad met Realise. De uitdagingen die we hadden, hebben we samen getackeld en zijn we samen door gegroeid. We zijn echt een partnership aangegaan, een flexibele en professionele samenwerking."

Over Praxis

Praxis is onderdeel van Maxeda DIY Group. Maxeda DIY Group is de grootste doe-het-zelf retailer in de Benelux met Praxis-winkels in Nederland en Brico- en BricoPlanit-winkels in België en Luxemburg. Met meer dan 190 winkels verspreid over het land, streeft Praxis ernaar om klanten te voorzien van alles wat ze nodig hebben voor hun klus- en tuinprojecten.

Game changing employee feedback.

Bij Realise zorgen we ervoor dat mensen het verschil maken voor jouw organisatie. Dit doen we door medewerkersonderzoek, organisatieontwikkeling én gedragsontwikkeling samen te brengen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

Plan een adviesgesprek