<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Medewerkersonderzoek cruciaal voor teamontwikkeling.

Elke twee jaar bundelt DAF sinds 2016 de krachten met Realise om welzijn en betrokkenheid van de 12.000 Europese werknemers grondig te evalueren. Bijzonder feitje: Om iedereen de kans te geven deel te nemen aan de employee survey,  pauzeert DAF tijdelijk de productielijnen en worden ook papieren vragenlijsten ingezet. Dit resulteert al 4 metingen in een gemiddelde respons van boven de 80 procent!

DAF zet vol in op het maximale potentieel van hun medewerkers, met een visie op Talent Management die draait om een dynamische werksfeer waar groei, leren, en succes centraal staan. We gingen in gesprek met Ilse van Aalst, de kracht achter DAF's Talentmanagement, Ontwikkeling & Werving, over deze aanpak en de rol van medewerkersonderzoek hierin.

Elke twee jaar bundelt DAF sinds 2016 de krachten met Realise om welzijn en betrokkenheid van de 12.000 Europese werknemers grondig te evalueren. Bijzonder feitje: Om iedereen de kans te geven deel te nemen aan de employee survey,  pauzeert DAF tijdelijk de productielijnen en worden ook papieren vragenlijsten ingezet. Dit resulteert al 4 metingen in een gemiddelde respons van boven de 80 procent!

We spraken met Ilse over hoe het medewerkersonderzoek bijdraagt aan de ontwikkeling van de organisatie en welke rol deze data ook speelt bij de teamontwikkeling.

Wat is jullie visie op Talent Management en organisatieontwikkeling?

“Behalve dat we het belangrijk vinden dat mensen op de juiste plek zitten, dat ze de juiste skills hebben en dat we ze werken in de omgeving die voor hen passend is, moeten we iedereen zien te vatten binnen ons talent management. Dat geeft verschillende uitdagingen omdat we zoveel verschillende omgevingen binnen de organisatie hebben. We hebben mensen in dienst die trucks bouwen, mensen die software ontwikkelen, maar ook mensen die de schaalmodellen van trucks kleien. Dit maakt dat de definitie breed is, van duurzame inzetbaarheid tot het bewegen van mensen naar wisselingen in functie omdat het beter is voor de fysieke gezondheid van medewerkers.”

Welke rol speelt een medewerkersonderzoek hierin?

“Wij doen een DAF breed onderzoek, maar de resultaten zijn op teamniveau via het dashboard voor alle leidinggevenden in te zien. De impact die het onderzoek hierin maakt is de optelsom van al die individuele teams die allemaal bezig zijn om een klein beetje beter te worden. Hoog over rapportages geven mooie inzichten, maar geen concrete acties die voor iederen relevant en impactvol zijn. Dat is met het onderzoek vanuit Realise nu anders. Er komen echt concrete acties uit.” 

Ilse vult aan: "Een veelvoorkomende valkuil bij werkbelevingsonderzoeken is de aanname dat je een compleet beeld van je organisatie krijgt. Hoewel je zeker inzichten verkrijgt, is het cruciaal om niet te vervallen in algemene oplossingen of programma's die je baseert op dat beeld. Het betekent niet dat die bevindingen voor de hele organisatie gelden. Juist de inzichten op teamniveau zijn goud waard, omdat elk team daarmee gerichte acties kan ondernemen."

Wat doen jullie verder met de uitkomsten van het onderzoek?

“Structureel data verzamelen fungeert als een betrouwbaar kanaal om de daadwerkelijke ervaringen van onze medewerkers te begrijpen en te valideren. In plaats van te vertrouwen op buikgevoel of losse observaties, krijgen we concrete inzichten waarmee we gerichte acties kunnen ondernemen om aan de behoeften van onze medewerkers tegemoet te komen. Zo kunnen we vanuit dit stelt ons in staat om vanuit de werkelijke situatie te handelen en specifieke aspecten van de werkomgeving te identificeren die verbetering behoeven.”

"We doen enorm veel met de resultaten van het onderzoek. Onze teams gaan in principe zelf aan de slag met de data."

"We doen enorm veel met de resultaten van het onderzoek. Onze teams gaan in principe zelf aan de slag met de data. Daarnaast kijken we naar specifieke aspecten, zoals werkdrukgerelateerde vragen, en clusteren die om mogelijke problemen te identificeren en acties te ondernemen. Stel dat uit de data blijkt dat vrouwen minder tevreden zijn over de work-life balance, dan nemen we gerichte maatregelen, zoals het opnemen van dit thema in ontwikkelingsprogramma's voor vrouwen. Door deze informatie kunnen we doelgroepspecifieke acties ondernemen en best practices delen, wat de gemeenschappelijkheid op thema's vergroot en bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van de organisatie."

Ilse vertelt enthousiast over de nieuwe dashboarding van de exit surveys: “Bij vertrek van medewerkers sturen we exitenquêtes. Deze hebben sinds kort dezelfde dwarsdoorsnede die we in het medewerkersonderzoek ook hebben. Hiermee kunnen we de meningen van vertrekkende medewerkers vergelijken met die van degenen die blijven.”

“Doordat we met veel mensen binnen DAF naar de dashboarding van Realise kijken, hebben we veel en snel geschakeld met Realise over onze wensen. En maatwerk waar nodig toegepast.”

Over DAF

DAF is marktleider op de Nederlandse vrachtwagenmarkt en dochteronderneming van PACCAR Inc, wereldleider in het ontwerp en de productie van lichte, middelzware en zware bedrijfsvoertuigen. DAF heeft alleen in Nederland al 8.000 trotse medewerkers en in Europa zijn dit er bijna 12.000.

Samen werken aan sterk
kapitaal

Het doorbreken van patronen is niet makkelijk. Bij Realise weten wij dat een frisse blik ‘van buiten’ nodig is om verandering te laten slagen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

Plan een adviesgesprek