<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Resultaten die tot de verbeelding spreken.

Vanuit het Shared Service Center van het Huygens College wordt bevlogenheidsonderzoek uitgevoerd voor zo’n ruim 300 medewerkers van de onderwijsinstellingen: Huygens Lyceum, Frits Philips en Olympia. Vanuit de behoefte om inzicht te krijgen in vitaliteit, tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid lieten zij een medewerkersonderzoek uitvoeren door Realise.

Met het medewerkersonderzoek wilden ze vragen beantwoorden zoals: “Wat hebben medewerkers nodig en wat leeft en speelt er bij hen?” en “Hoe kan het eigenaarschap op werkgeluk vergroot worden?” We spraken met Rian Nendels, HR Adviseur en Esther Verboom, HR Medewerker van het Huygens College over de impact van het onderzoek op hun organisatie.

Wat is voor jullie de meerwaarde van medewerker feedback? 

“Voorheen voerden we jaarlijks in het najaar een bevlogenheidsonderzoek uit. Dit was beperkt tot de onderwerpen bevlogenheid en werkstress. Het leverde ons te weinig concrete actiepunten op om de betrokkenheid en effectiviteit van onze medewerkers echt te vergroten. Met Realise hebben we inzicht gekregen in de factoren die bevlogenheid en werkstress beïnvloeden en is er een echte dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers ontstaan. De respons was 75% en het actiegerichte rapport dat elke medewerker ontving na het onderzoek, stelt hen in staat om zelf te zien waar hun energiebronnen liggen, waar lekken zijn en wat ze zelf kunnen doen om dit te verbeteren. Kortom de actiegerichtheid en betrokkenheid van ons medewerkersonderzoek is met Realise vergroot.”

Wat heeft het onderzoek in jullie scholengemeenschap teweeg gebracht?

“Elke afzonderlijke school heeft aan de hand van hun eigen rapportage en infographic de dialoog gevoerd en plannen opgesteld. De infographic spreekt tot de verbeelding en stimuleert het gesprek binnen onze organisatie.”

Gefeliciteerd! Jullie hebben het Happy Fit Workplace keurmerk! Wat betekent dit voor jullie?

"Het Happy Fit Workplace keurmerk bevestigt dat we al veel dingen goed doen en helpt ons ook om te blijven focussen op verbeterpunten en om de nadruk te leggen op aspecten die nog beter kunnen. We hebben dit HR-keurmerk met alle collega's gevierd en zien het als erkenning van ons werk! Het laat zien wat we goed doen.”

Wat zijn resultaten uit het onderzoek waar jullie trots op zijn?

“Vooral de NPS en de positieve opmerkingen van onze medewerkers. Het feit dat onze medewerkers onze ambassadeurs zijn, blijkt écht uit de feedback die we ontvangen. Dit heeft een positieve invloed op ons wervingsproces. Het gevoel van samenzijn en een warm bad komt echt goed naar voren."

Hoe was de samenwerking met Realise?

"De samenwerking met Realise was prima. We hebben veel contact gehad en dat gebeurde met korte lijntjes. We bevelen andere scholen van harte aan samen te werken met Realise zodat we van elkaar kunnen leren en best practices kunnen delen."

"Met Realise hebben we inzicht gekregen in de factoren die bevlogenheid en werkstress beïnvloeden en is er een echte dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers ontstaan."

Over Huygens College

Het Christiaan Huygens College is de overkoepelende organisatie voor onze drie scholen in Eindhoven. Leerlingen, ouders en medewerkers maken samen de school. De drie scholen hebben ieder een koers binnen de identiteit van het Christiaan Huygens College.

Samen werken aan sterk
kapitaal

Het doorbreken van patronen is niet makkelijk. Bij Realise weten wij dat een frisse blik ‘van buiten’ nodig is om verandering te laten slagen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

Plan een adviesgesprek