<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Medewerkerszoek met het JD-R Model.

Ontdek hoe medewerkersonderzoek met het JD-R model bijdraagt aan werkgeluk en motivatie op het werk.

Leer hoe de juiste balans tussen taakeisen en energiebronnen zorgt voor een vitale en bevlogen werkomgeving.

Marijke van Sluisveld

Artikel

  • Artikel
  • 22 jun 2022
  • 2 minuten leestijd
Geschreven door Marijke van Sluisveld

Medewerkersonderzoek op basis van het JD-R Model

Wil je een medewerkersonderzoek uitvoeren? En tegelijkertijd werkstress aanpakken en bevlogenheid verbeteren? Dan kun je het beste medewerkersonderzoek uitvoeren op basis van het JD-R model. Het JD-R model draait namelijk om emotie en gedrag op het werk en het creëren van een gezonde balans tussen taakeisen en energiebronnen.

Hoe is het met de bevlogenheid en werkstress in jouw organisatie?

Onderzoek in diverse sectoren en organisaties onthult dat slechts 15 tot 25 procent van de medewerkers bevlogenheid ervaart. Maar hoe zit het met de werkervaring van de overige 75 tot 85 procent?

Gemiddeld ervaart ongeveer 15 procent van de medewerkers burn-outklachten. De overige 60 tot 70 procent is tevreden. Hoe zit dit in jouw organisatie? En hoe kun je actief streven naar minder stress en meer bevlogenheid?

Bore-out, Burn-out, tevreden of bevlogen?

Verschillende modellen en meettechnieken in de psychologie bieden inzicht in de werkbeleving en het welzijn van werknemers. Hiermee kunnen we welzijn in vier categorieën indelen.

Bevlogen medewerkers kenmerken zich door een overvloed aan energie, vitaliteit, betrokkenheid, en werkplezier. Maar wat creëert bevlogenheid?

De basisgedachte is dat het welzijn van mensen berust op twee min of meer onafhankelijke dimensies die samen iemands gemoedstoestand bepalen. Deze dimensies variëren van "actief" tot "passief" en van "onplezierig" tot "plezierig." Ze typeren emoties en gedrag op het werk. Door deze dimensies te combineren, ontstaan vier kwadranten die corresponderen met verschillende welzijnstypes.

Realise beeld_Grafisch_Bevlogen vs Tevreden geel-blauw

Inzicht in werkbeleving met het JD-R model.

Het vinden van de juiste balans begint met bewustwording en inzicht. De beleving van taakeisen verschilt per persoon en is afhankelijk van functie, organisatiecultuur en sector. Wat voor de een een uitdaging is, kan voor de ander een hindernis zijn. Dit verschil hangt samen met persoonlijke eigenschappen en vaardigheden, maar ook met ervaring.

Bevlogenheid is echter geen constante. Het varieert niet alleen tussen personen, maar ook binnen individuen over de tijd. Het herkennen van signalen wanneer de bevlogenheid afneemt, helpt medewerkers om passende hulpbronnen te activeren, vooral als de werkdruk toeneemt.

Realise beeld_Grafisch_WEB-model geel-blauw

Het JD-R Model


Bevlogenheid ontstaat door een goede balans tussen energievretende taakeisen (stressoren) en energiebronnen. Het JD-R model, dat dit proces verder verfijnt, bestaat uit vijf kernpunten:

  • Elke baan heeft taakeisen en energiebronnen.
  • Energiebronnen verminderen de impact van taakeisen en de bijbehorende kosten.
  • Energiebronnen stimuleren persoonlijke groei en ontwikkeling.
  • Uitdagende taakeisen versterken het bevlogenheidspotentieel van energiebronnen.
  • Energiebronnen en persoonlijke hulpbronnen bevorderen persoonlijke groei en helpen medewerkers hun doelen te bereiken.

Het JD-R model onderscheidt ook twee onafhankelijke psychologische processen:

Stressproces: Aanhoudende hoge taakeisen die energiebronnen uitputten, leiden tot werkstress, met negatieve gevolgen zoals ziekteverzuim.

Bevlogenheidproces: Een evenwichtige combinatie van uitdagende taakeisen, belemmerende taakeisen en energiebronnen leidt tot bevlogenheid en werkplezier.

Taakeisen variëren in soorten, van uitdagend tot belemmerend, en energiebronnen zijn divers, zoals organisatorisch, interpersoonlijk, en persoonlijk. Persoonlijke hulpbronnen, zoals persoonlijke effectiviteit en veerkracht, spelen ook een rol.

De eigen regie van medewerkers

Medewerkersonderzoek met het JD-R model geeft ook jouw medewerkers feedback en handvatten direct aan de slag te gaan met hun persoonlijke energiebalans. Doordat medewerkers inzicht hebben, wordt activatie gestimuleerd. Het eindresultaat? Minder (mentaal) verzuim, een hogere bevlogenheid en betere prestaties.

+120 Realise klanten meten en verbeteren bevlogenheid en werkbeleving met het JD-R model. 

Lees hier wat meten en verbeteren van vitaliteit, bevlogenheid onze klanten oplevert.  

Game changing employee feedback.

Bij Realise zorgen we ervoor dat mensen het verschil maken voor jouw organisatie. Dit doen we door medewerkersonderzoek, organisatieontwikkeling én gedragsontwikkeling samen te brengen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

Plan een adviesgesprek