<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Bevlogenheid staat centraal binnen snelgroeiend Fellowmind.

Fellowmind groeit hard. Door de overname van verschillende Europese ondernemingen is de IT-dienstverlener binnen een aantal jaar meer dan verdubbeld in medewerkers. Ondanks die groei staan de medewerkers en hun bevlogenheid nog altijd centraal. Een Engagement Survey ondersteunde Fellowmind in het monitoren van die bevlogenheid.

Bevlogenheid als KPI

“Mensen zijn onze belangrijkste asset. Zij maken het verschil,” stelt Peter Stulp, COO van de inmiddels 1.350 medewerkers tellende IT-dienstverlener. “Fellowmind heeft haar principes en identiteit uitgewerkt in een ‘brand culture book’. “Het fundament gaat over onze mensen: people are central to everything we do: people at heart.” Bevlogenheid staat daarin centraal. Er is zelfs een KPI voor geformuleerd, zodat het onderwerp op alle niveaus op de agenda staat.

Waarom bevlogenheid? Stulp: “Bij veel organisaties gaat het nog steeds over tevredenheid en worden medewerkertevredenheidsonderzoeken gedaan. Maar er zitten veel meer aspecten aan werkbeleving dan tevredenheid. Talent inzetten, betekenisvol werk, uitdaging. Wij zijn overtuigd van de business case voor bevlogenheid. Als jij goed voor jouw mensen zorgt, dan zorgen zij goed voor jouw klanten. Dan overtreffen ze verwachtingen en krijg je tevreden klanten.”

Om medewerkers thuis optimaal te ondersteunen, bracht Philips kort na aanvang van de crisis een scala aan interventies bijeen rondom gezondheid en welzijn thuis. Zo ontstond het 'Develop@Home' aanbod. Frank Visser: "Het bestaande leerportaal wordt jaarlijks door meer dan 5.000 medewerkers gebruikt. Na de opzet van het aanbod stuurden we alle medewerkers in Nederland een nieuwsbrief met informatie over het Develop@Home leeraanbod. De leidinggevenden kregen ook nog apart een e-mail hierover. Hiermee hoopten we zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken."

“Met de Engagement Survey maken we het onderwerp objectief meetbaar. Zo stellen we over de hele linie vast hoe het ervoor staat”.

Focus op talent, uitdaging en betekenisvol werk

Om bevlogenheid te stimuleren is naast persoonlijke aandacht een positief werkklimaat nodig. “We moeten de voorwaarden scheppen voor onze mensen om hun talenten te kunnen inzetten, uitgedaagd te blijven en betekenis te ervaren in hun werk. Kan ik doen waar ik goed in ben? Wat vind ik leuk? Draag ik ergens aan bij? Maar ook: is mijn werkdruk uitdagend genoeg en niet te hoog?”

Juist in groei blijft bevlogenheid centraal

Een inspirerende visie, maar in een bedrijf dat zo snel groeit geeft dat natuurlijk wel een uitdaging. Zeker in een multinational waarin verschillende culturen ook nog eens een rol spelen. Hoe houd je alle neuzen dezelfde kant op waar het gaat over de bevlogenheid van medewerkers? En hoe houd je zicht op hoe het ervoor staat met die bevlogenheid?

Met de Engagement Survey begrijpen we beter wat er speelt en identificeren we verbeterpunten.

Stulp: “Dat begint al bij de keuze voor overnames. Is er een match wat betreft cultuur en de kernwaarden van de onderneming? Al onze bedrijven hebben van nature al veel aandacht voor de mens”. Daarnaast heeft het leiderschap binnen Fellowmind een belangrijke rol in het stimuleren van bevlogenheid. Het onderwerp staat tot en met het hoogste management op de agenda als onderdeel van de drie ESG pijlers (Environmental, Social & Governance). “Ook hebben we een organisatie-breed leiderschapsprogramma waar bevlogenheid onderdeel van is”, aldus Stulp. “Het maakt deel uit van ons leiderschapsmodel. Die gedeelde visie is belangrijk. Onze toptalenten in ons future leadership programma worden daar ook in opgeleid.”

“Met de Engagement Survey maken we het onderwerp objectief meetbaar. Zo stellen we over de hele linie vast hoe het ervoor staat”.

Met de Engagement Survey begrijpen we dat beter, zien we trends en ontwikkelingen, en identificeren we verbeterpunten. Als je er middenin zit, heb je dat niet altijd door. De Engagement Survey geeft inzichten en signalen die je anders mist.”

Samen werken aan sterk
kapitaal

Het doorbreken van patronen is niet makkelijk. Bij Realise weten wij dat een frisse blik ‘van buiten’ nodig is om verandering te laten slagen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

Plan een adviesgesprek