<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Checklist: verminder
de
werkdruk van je medewerkers


Hoe staat het met de werkdruk binnen jouw organisatie? Uit onderzoek blijkt dat bij maar liefst 34% van de verzuimgevallen medewerkers de werkdruk of werkstress als oorzaak aanwijzen.
In dit artikel lees je welke factoren een rol spelen, en wat jij als HR-manager kunt doen om deze te verminderen. 

Marijke van Sluisveld

Artikel

  • Artikel
  • 03 mei 2023
  • 2 minuten leestijd
Geschreven door Marijke van Sluisveld

Marijke van Sluisveld, directeur van Realise (onderdeel van Schouten & Nelissen), komt regelmatig dezelfde knelpunten tegen die bij organisaties leiden tot een hogere werkdruk. Benieuwd aan welke knoppen je allemaal kunt draaien? Deze checklist helpt je op weg.

1. Geef medewerkers meer autonomie

Wist je dat een gebrek aan autonomie meer ontevredenheid en werkstress kan opleveren? Het is belangrijk om je medewerkers zeggenschap te geven over hun werk, en de manier waarop ze dit uitvoeren. Dat kan bijvoorbeeld met zelfsturende teams. Hierbij bepalen je medewerkers zelf waar hun prioriteit ligt. Zo kunnen ze beter omgaan met werkdruk of stress die het werk met zich meebrengt. Autonomie zorgt er niet alleen voor dat je bedrijfsdoelen worden gehaald, maar ook dat je medewerkers zich intrinsiek gemotiveerd voelen.

Houd er wel rekening mee dat deze vrijheid uitdagingen met zich meebrengt. Van Sluisveld legt uit dat niet iedereen zich prettig voelt bij te veel eigen regelruimte. “Medewerkers hebben bij zelfsturende teams soms het gevoel alles zelf te moeten uitvinden. Goede begeleiding is dan cruciaal. Medewerkers hebben de steun nodig van leidinggevenden en collega’s.”

2. Stel prioriteiten

Heb je moeite om genoeg medewerkers te vinden? Je bent zeker niet de enige. In een krappe arbeidsmarkt is het lastig om vacatures te vullen, waardoor het werk op de schouders van je huidige personeel komt. “Soms raken medewerkers verstrikt in de waan van de dag en adhoc werkzaamheden, dat aandacht voor het uiteindelijke doel van het werk op de achtergrond raakt. Dit zorgt voor meer stress”, legt Van Sluisveld uit.

Als je de werkdruk wilt verminderen, is het slim om kritisch te kijken naar de prioriteiten. Minder belangrijke taken kunnen ook doorgeschoven worden naar een rustiger moment, waardoor de druk van de ketel wordt gehaald. Ook onnodig vergaderen zorgt voor een hoge werkdruk, probeer de meetings dus tot een minimum te beperken.

3. Focus op wat wel lukt

In de meeste organisaties is het werk eigenlijk nooit af. Dit kan ertoe leiden dat medewerkers zich vooral focussen op wat er op een werkdag niet gelukt is, en wat er nog moet gebeuren. Deze negatieve manier van denken kan stress opleveren. Maak er liever een gewoonte van om te vieren wat er wél is gelukt. Managers hebben hier een heel belangrijke rol in, een gemeend compliment kan iemands dag maken.

4. Ga voor meer vaste contracten

Tijdelijke contracten lijken heel voordelig, ze bieden namelijk veel flexibiliteit aan de werkgever. Toch zit er ook een belangrijke keerzijde aan: een hogere werkdruk. “Medewerkers met een tijdelijk contract hebben het gevoel zich in slechts twee jaar te moeten bewijzen”, vertelt Van Sluisveld. “Ze gunnen zich te weinig tijd om goed in te werken en pakken alles op.”

Door over te stappen op meer vaste contracten kun je ervoor zorgen dat tijdelijke medewerkers zichzelf minder druk opleggen om te presteren. Extra fijn: dit zorgt voor minder werkdruk bij de ‘achterblijvers’. Zij hoeven niet periodiek een nieuwe collega in te werken.  

5. Voer het goede gesprek met mensen die niet gelukkig worden van hun werk

Loyaliteit is natuurlijk fijn, behalve als je medewerker eigenlijk helemaal niet bij je organisatie wil werken. Van Sluisveld vertelt dat veel mensen het moeilijk vinden om toe te geven wanneer ze hun werk niet meer leuk vinden. Ze blijven dan liever ergens werken waar ze niet zijn, dan dat ze een nieuwe baan zoeken. “Als je blijft ‘hangen’ in werk dat je niet leuk vindt, levert dat stress en ontevredenheid op. Niet alleen bij de ongelukkige medewerker, maar ook bij de collega’s die het werk van de slecht presterende collega op moeten vangen”, vertelt ze.

6. Heb oog voor de thuissituatie

Meestal wordt werkstress niet alleen veroorzaakt door drukte op het werk, maar door een combinatie met druk in de privésituatie. Dit noemen we combinatiestress. Een voorbeeld hiervan is de combinatie van werk met mantelzorg of zorg voor de kinderen. Dit levert vaak ingewikkelde planningen op, die voor stressvolle situaties kunnen zorgen.

Je kunt als werkgever natuurlijk geen zorgtaken uit handen nemen, maar je kunt je wel flexibel opstellen naar hun behoeften. Misschien helpt het wel om de werktijden aan te passen, of meer thuis te werken. Het kan ook nuttig zijn om je medewerkers te ondersteunen in het vergroten van de persoonlijke belastbaarheid of stressbestendigheid. Ga hierover een open gesprek aan, zodat je medewerkers zich gehoord voelen.

Lees verder

 

Game changing employee feedback.

Bij Realise zorgen we ervoor dat mensen het verschil maken voor jouw organisatie. Dit doen we door medewerkersonderzoek, organisatieontwikkeling én gedragsontwikkeling samen te brengen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

Plan een adviesgesprek