<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Psychologische veiligheid neemt af op de werkvloer

Werknemers geven aan dat de psychologische veiligheid op de werkvloer met 14 procent is afgenomen ten opzichte van 2020. De sociaal onveilige werkomgeving maakt het voor collega’s en leidinggevenden moeilijker om ongewenst gedrag tegen te gaan en te verminderen. 

Realise redactie

Artikel

  • Artikel
  • 11 jun 2024
  • 1 minuten leestijd
Realise redactie

In het afgelopen jaar heeft een vijfde van de bevraagde werknemers grensoverschrijdend gedrag heeft ervaren. Dat blijkt uit een analyse onder 31.000 werknemers uitgevoerd over de jaren 2022 en 2023 door Realise, het onderzoeks- en adviesbureau van Schouten & Nelissen.

Intimidatie (13 procent) is de meest voorkomende vorm van ongewenst gedrag op de werkvloer gevolgd door pesten (12 procent). Discriminatie (8 procent), seksuele intimidatie (5 procent) en geweld (3 procent) komen in mindere mate voor. Daders zijn veelal directe collega’s, maar ook leidinggevenden maken zich schuldig aan een onveilige werksituatie.

Seksuele intimidatie

Opvallend is dat seksuele intimidatie vooral gebeurt bij respondenten onder de 30 jaar. Werknemers in de leeftijdsgroep boven de 30 hebben eerder last van intimidatie, dan een andere vorm van ongewenst gedrag. Medewerkers boven de 55 jaar krijgen het vaakst te maken met geweld afkomstig van collega’s.

Werknemers die slachtoffer zijn van ongewenst gedrag meldden dit in het afgelopen jaar vaker bij collega’s (36 procent), dan bij hun leidinggevenden (27 procent). Het percentage collega’s dat in vertrouwen werd genomen, is in 2023 met 6 procentpunt gestegen ten opzichte van 2022 toen dat nog 30 procent was. 

Dat werknemers melding maken van een onveilige werkomgeving wil zeggen dat zij niet tevreden zijn over de handelingsbekwaamheid van hun werkgever. Twee derde van de respondenten is hier zelfs niet of enigszins tevreden over. Marijke van Sluisveld, directeur Realise: “Adequaat handelen moet een aandachtspunt zijn voor werkgevers. Het is zorgelijk dat dat klaarblijkelijk niet het geval is. Helemaal als je bedenkt dat de helft van de respondenten aangeeft dat zij ongewenst gedrag wel bespreken met collega’s of leidinggevenden maar er geen officiële melding van maken.” Volgens Van Sluisveld is het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag en de inzet van een vertrouwenspersoon essentieel om op laagdrempelige wijze melding te maken. “Een adequate afhandeling voor zowel dader als slachtoffer is een randvoorwaarde voor een positief werkklimaat.”

Over Realise en Schouten & Nelissen

Hr-onderzoek- en organisatieadviesbureau Realise is onderdeel van Schouten & Nelissen, dat in 1980 werd opgestart en inmiddels elf bedrijven, 42.000 producten en meer dan 3000 zakelijke klanten telt. Jaarlijks bereikt de groep meer dan een half miljoen mensen in meer dan vijfenzestig landen. Schouten & Nelissen ondersteunt zijn missie voor een lerend leven met diverse middelen en methoden om mensen en organisaties in beweging te houden. 

Game changing employee feedback.

Bij Realise zorgen we ervoor dat mensen het verschil maken voor jouw organisatie. Dit doen we door medewerkersonderzoek, organisatieontwikkeling én gedragsontwikkeling samen te brengen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

Plan een adviesgesprek