<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Niet alleen meten,
ook verbeteren.

Inzicht is de eerste stap op weg naar vitaliteit, werkplezier en duurzame inzetbaarheid. Op individeel én organisatie niveau. Hiervoor zetten wij de beste scans in, die we op basis van jarenlange ervaring hebben doorontwikkeld.

Maar, om het potentieel te benutten is meten alleen niet voldoende. Aan de hand van honderden klantcases hebben wij de beste (deel)programma's ontwikkeld, die bewezen effectief zijn.

Met een aanpak gericht op eigen regie, creëren wij energieke werkomgevingen, waar medewerkers vitaal en met plezier werken.

VRAAG EEN ADVIESGESRPEK AAN
oplossingen

Medewerkers
Onderzoek

Inzicht in de werkbeleving van medewerkers met een positieve impact op bevlogenheid en betrokkenheid. Geen korte termijn oplossingen, maar gerichte acties die eigen regie bevorderen en gegarandeerd resultaat leveren.

MEDEWERKERSONDERSZOEK

People
Analytics

Inzicht in vitaliteit, werkgeluk, gezondheid of het werkklimaat? De gevalideerde, praktisch toepasbare en direct in te zetten toolbox scans maken dit mogelijk. Zowel op individueel, team als organisatie niveau.

People Analytics

Realise
Academy

Korte effectieve interventies in de vorm van learnings geven een boost aan vitaliteit en inzetbaarheid. Gericht op inzicht, bewustwording en het maken van kleine stappen op weg naar meer energiebalans en talentontwikkeling.

Realise Academy

Pulse
Metingen

In tijden van ontwikkeling en verandering heb je behoefte aan snel beschikbare informatie. Over bijvoorbeeld de werkdruk, vitaliteit, het werkplezier en de betrokkenheid van je medewerkers en de trends daarin. Pulsemetingen bieden dan een goede uitkomst.

Pulsemetingen

Happy Fit
Workplace Keurmerk

Employer branding is de sleutel tot het aantrekken en behouden van toptalent. Met een sterke employer brand laat je potentiële werknemers zien waar je organisatie voor staat, wat je cultuur uniek maakt en waarom ze voor jou moeten kiezen.

Happy Fit Workplace Keurmerk

Samen werken aan sterk
kapitaal

Het doorbreken van patronen is niet makkelijk. Bij Realise weten wij dat een frisse blik ‘van buiten’ nodig is om verandering te laten slagen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

Plan een adviesgesprek