<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Afwezigheid thuiswerk- beleid leidt tot verhoogd burn-out risico.

Organisaties zijn duidelijk, post pandemisch werken wordt hybride werken. Zo blijkt uit onderzoek van McKinsey. In 9 van de 10 organisaties waar het kan, blijft het werk deels vanuit huis worden verricht. Maar in welke vorm, het beleid en hoe dit beleid gezamenlijk in te vullen, daar moeten de meeste organisaties (68%) nog mee aan de slag.

Marijke van Sluisveld

Blog

  • Artikel
  • 09 jul 2021
  • 2 minuten leestijd
Geschreven door Marijke van Sluisveld

Organisaties zijn duidelijk, post pandemisch werken wordt hybride werken. Zo blijkt uit onderzoek van McKinsey (2021). In 9 van de 10 organisaties blijft het werk, daar de taken het toelaten, deels vanuit huis worden verricht. Maar in welke vorm, het beleid en hoe dit beleid gezamenlijk in te vullen, daar moeten de meeste organisaties nog mee aan de slag.

68% van organisaties heeft thuiswerkbeleid nog niet op orde

C-level management rapporteert door het thuiswerken een verbetering in zowel productiviteit, klanttevredenheid, medewerkertevredenheid en diversiteit en inclusie. Door deze positieve impact van thuiswerken op zowel werkbeleving als productiviteit wordt hybride werken als de nieuwe norm gezien. Werkgevers verwachten dat 50% van de medewerkers ook na de pandemie meer dan 3 dagen per week het werk vanuit huis blijft verrichten (McKinsey, 2021). Hoe dit gedetailleerd in te richten is veelal nog niet duidelijk. 68% van de organisaties geeft aan nog aan de slag te moeten met een visie en gedetailleerd thuiswerkbeleid.

Ongerustheid leidt tot verhoogd burn-out risico 

Ondanks de verbetering in productiviteit door het thuiswerken, rapporteren veel medewerkers gevoelens van ongerustheid en burn-out. De bron van deze ongerustheid is duidelijk volgens het onderzoek van McKinsey; er wordt in twee derde van de organisaties slecht gecommuniceerd over de visie op post-pandemisch werken. Bij 49% van de medewerkers leidt deze ongerustheid tot gevoelens van burn-out. Het werkelijke percentage ligt waarschijnlijk nog hoger doordat medewerkers die kampen met burn-out klachten minder vaak deelnemen aan vragenlijsten.

Voorkom uitval door stress

Thuiswerkbeleid omvat meer dan alleen afspraken over het aantal dagen dat thuisgewerkt mag worden. Belangrijke onderwerpen zijn: flexibiliteit in werktijden en bereikbaarheid, communicatie(tools), richtlijnen voor kennisdeling en documentatie, trainingen in digitale vaardigheden en thuiswerkvergoedingen. Daarnaast is thuiswerken voor sommige mensen nog steeds wennen. Het vraagt om planningsvaardigheden, focus en concentratie, persoonlijk leiderschap en eigen regie, communiceren op afstand, verbondenheid en sociale steun; zowel zakelijk als privé.

3 tips

#1 Krijg inzicht. 
Luister naar medewerkers en stel ze pro-actief vragen over hun ervaringen met hybride werken. Breng in kaart wat de behoeften zijn op het gebied van hybride werken. Dit kan enorm verschillen per leeftijds- of functiegroep. Zo ligt de gootste behoefte structureel thuis te werken bij ouders met (jonge) kinderen. Medewerkers  onder de 30 jaar zijn graag meer op kantoor voor de sociale steun van zowel collega's als de leidinggevende.  Bedenk goed hoe de doelen van de organisatie kunnen worden samengebracht met de wensen en behoeften van medewerkers en vraag op regelmatige basis input van medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld met de work@home scan.

#2 Communiceer.
Ben je er als organisatie nog niet over uit hoe je het hybride werken wilt inrichten? Geen probleem, mits je hierover voldoende communiceert naar medewerkers. Dit helpt om gevoelens van onrust en onvrede te voorkomen en stimuleert betrokkenheid. Geef hybride werken aandacht in een teamoverleg of in het gesprek tussen leidinggevende en medewerker. Daarmee geef je een signaal af dat je de input van medewerkers serieus neemt. En ook dat er onderlinge verschillen en behoeften (mogen) zijn.

Daag medewerkers uit na te denken over hoe zij het meest succesvol in hun professionele en collegiale rol kunnen zijn.

# 3 Evalueer en daag medewerkers uit.
Zorg voor monitoring van beleid en check of de doelen van de organisatie kunnen worden samengebracht met de wensen en behoeften van medewerkers. Reflecteer en stel bij waar nodig en stimuleer medewerkers hierin eigen regie te pakken door op team- en individueel niveau te evalueren op het hybride werken. Daag medewerkers uit na te denken over hoe zij het meest succesvol in hun professionele en collegiale rol kunnen zijn.

Vragen of advies nodig?

Weten wat de wensen en (ondersteunings)behoeften zijn van jouw medewerkers rondom hybride werken? Krijg inzicht en zet direct een positieve beweging in gang met de work@home scan

 

Bronnen

  • McKinsey (2021-04) What-employees-are-saying-about-the-future-of-remote-work-final
  • Mc Kinsey (2021-04) What executives are saying about the future of hybrid work

 

Samen werken aan sterk
kapitaal

Het doorbreken van patronen is niet makkelijk. Bij Realise weten wij dat een frisse blik ‘van buiten’ nodig is om verandering te laten slagen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

ADVIESGESPREK