<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Mini masterclass: Medewerkers-onderzoek als empowerment tool.

Medewerkersonderzoek kan gedrag voorspellen én beïnvloeden als je het op de juiste manier inzet. 

Hoe medewerkersonderzoek ondersteunt in duurzame organisatieverandering? Je leert het in de mini masterclass: Medewerkersonderzoek als empowerment tool.

Wout en Marijke

Bekijk de
mini masterclass video.

 

In de gratis Virtual Mini Masterclass voor HR en L&D professionals ontdek je:

  • Waarom gedragsverandering leidend is voor het slagen van organisatieverandering.

  • Door welke factoren ons dagdagelijks gedrag in de organisaties wordt beïnvloed en daarmee ons leer- en verandervermogen.

  • Hoe people analytics, zoals medewerkersonderzoek gedrag kan voorspellen en daarmee kan beïnvloeden.

  • Hoe je medewerkersonderzoek als horizontale en vertaler verbinder kunt gebruiken tussen alle HR praktijken.

  • De randvoorwaarden van succesvol medewerkersonderzoek, dat zowel medewerkers als de organisatie empowert.