<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Van werkstress naar mentale kracht

Wil je werkstress aanpakken dan is het belangrijk zowel het werkklimaat als de mentale kracht van de medewerker te versterken. 

6 tips voor (HR)managers!

Marijke van Sluisveld

Blog

  • Artikel
  • 15 nov 2021
  • 2 minuten leestijd
Geschreven door Marijke van Sluisveld

Een burn-out. Wiens schuld is het? 

Langdurige en overmatige werkstress kan leiden tot een burn-out. Een burn-out uit zich vaak op het werk, maar de oorzaken kunnen mede ergens anders liggen. Een burn-out, of het hebben van burn-out klachten is vaak een complex samenspel tussen de werkomstandigheden en factoren in de privé-omgeving zoals herstelmogelijkheden. Ook de persoonlijke kwetsbaarheid van de werknemer speelt mee, die bepaalt wanneer iemand de grens overschrijdt tussen overspanning en ‘opbranden’. Waarom doe je wat je doet? Zet je anderen altijd op de eerste plaats, of ben je in een bepaald keurslijf geperst waar je ongelukkig van wordt? 

Werkstress integraal aanpakken 

Wil je werkstress aanpakken dan is het belangrijk zowel het werkklimaat als de mentale kracht van de medewerker te versterken. Op het werk is er vaak sprake van een disbalans tussen hoge werkeisen en onvoldoende hulpbronnen. Ook veranderingen op het werk, die gepaard gaan met bijvoorbeeld een verhoging van de werkdruk, verhogen de kans op een burn-out. Dit risico wordt versterkt wanneer medewerkers hun spreekwoordelijke batterij in privétijd niet voldoende op kunnen laden of slecht mentaal los kunnen komen van de eisen van het werk. 

Tips voor (HR)managers om medewerkers mentaal te versterken: 

 # 1. Aan de slag met werkdruk  
Kijk met je medewerkers naar de wijze waarop zij hun taken aanpakken. Stellen zij de juiste prioriteiten en doelen? Werken zij gefocust en met overzicht of laten zij zich leiden door de waan van de dag? Door zo nu en dan enige afstand te nemen van het werk en te kijken naar hoe wordt omgegaan met tijds- en werkdruk, zorg je samen voor minder werkstress en meer effectiviteit.  

 # 2. Bewaak de werk-privébalans  
Ga na hoe je medewerkers de grens tussen werk en privé ervaren. Dit verschilt per persoon en van  generatie tot generatie. Door verschillen te accepteren en (waar mogelijk en wenselijk) te faciliteren, stimuleer je een goede werk-privébalans.  

 # 3. Stimuleer een gezonde leefstijl  
De een komt los van het werk door mindfulness te beoefenen, de ander sport liever. In beide gevallen komen mensen uit hun hoofd. Dit geeft een boost aan mentaal herstel. Een fitte geest huist in een gezond lichaam, stimuleer daarom een gezonde leefstijl.  

 # 4. Uitdaging of disbalans? 
Let er bij het verdelen van werk en taken op dat medewerkers verschillende behoeften hebben wat  betreft hoeveelheid en soort werk. Maak het onderwerp uitdaging en werkdruk een onderdeel van periodieke een-op-een overleggen. Zorg voor voldoende sociale steun bij emotioneel belastend werk.  

 # 5. Herstelmomenten 
Zorg voor voldoende herstelmogelijkheden tijdens de werkdag: reflecteer daarbij ook op je eigen  gedrag. Hoe vol plan jij jouw dag? Wat verwacht jij daarin van medewerkers en collega’s?  

 # 6. Betrek en waardeer medewerkers 
Betrek medewerkers bij besluitvorming waar mogelijk, geef hen ruimte voor eigen besluitvorming en geef hen vertrouwen in het eigen kunnen (bijvoorbeeld door niet te micro-managen). Erken en waardeer de inzet en resultaten van medewerkers, niet alleen op formele overlegmomenten (bila, jaargesprek) maar ook tussendoor. 

Meer inspiratie?

Lees hoe Bosch aan de slag ging met een positief werkklimaat. Of hoe Zorggroep Anna hun medewerkers versterkt met BRUIZZ. Wil je eerst in kaart brengen wat er nodig is om werkdruk of werkstress effectief aan te pakken? Kijk dan eens naar de Werkdruk Scan.

Wat zijn de bepalende factoren en effecten van werkstress? En welke factoren dragen het meeste bij aan het verminderen van werkstress? Bekijk het in de factsheet Werkstress in 2021.

 

Game changing employee feedback.

Bij Realise zorgen we ervoor dat mensen het verschil maken voor jouw organisatie. Dit doen we door medewerkersonderzoek, organisatieontwikkeling én gedragsontwikkeling samen te brengen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

Plan een adviesgesprek