<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Waarom een MTO te kort schiet. 

 

Medewerkersonderzoek kan een krachtige tool zijn om medewerkers te activeren. Toch geven veel organisaties nog steeds de voorkeur aan een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

In dit artikel ontdek je alles over het verschil tussen een medewerkerstevredenheids- onderzoek (MTO) en een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek (MBO).

lees dit artikel
  • alle
  • Blog
  • Artikel
  • Factsheet
  • Whitepaper
  • Vacature
  • infographic

Whitepaper

Whitepaper Duurzame inzetbaarheid. Succesvol leren en ontwikkelen.


In dit whitepaper lees je over de 5 factoren die ons gedrag bepalen en hoe je daarmee als organisatie kunt komen tot een klimaat waarin leren en ontwikkelen optimaal wordt gefaciliteerd.

lees dit artikel