<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Trendanalyse 2023 Vitaliteit & Werkbeleving Gemeenten.

Realise bevroeg ruim 1700 gemeenteambtenaren (tussen 2019 t/m 2022). Opvallende resultaten zijn zowel de werkdruk als de toename van  grensoverschrijdend gedrag. 

lees dit artikel
  • alle
  • Blog
  • Artikel
  • Factsheet
  • Whitepaper
  • Vacature
  • infographic

Whitepaper

Whitepaper Duurzame inzetbaarheid. Succesvol leren en ontwikkelen.


In dit whitepaper lees je over de 5 factoren die ons gedrag bepalen en hoe je daarmee als organisatie kunt komen tot een klimaat waarin leren en ontwikkelen optimaal wordt gefaciliteerd.

lees dit artikel