<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Grip op werkdruk en werkstress.

34% van de werknemers geeft werkdruk of werkstress als reden voor het verzuim. Als organisatie wil je je medewerkers graag behoeden voor uitval door werkstress en verzuim te voorkomen.

lees dit artikel
  • alle
  • Blog
  • Artikel
  • Factsheet
  • Whitepaper
  • Vacature
  • infographic

Whitepaper

Whitepaper Duurzame inzetbaarheid. Succesvol leren en ontwikkelen.


In dit whitepaper lees je over de 5 factoren die ons gedrag bepalen en hoe je daarmee als organisatie kunt komen tot een klimaat waarin leren en ontwikkelen optimaal wordt gefaciliteerd.

lees dit artikel