<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Werkgelukkig(er)
7 werkklimaat factoren.


Geluk is voor 50 procent erfelijk bepaald. Je levenssituatie (gezin, baan, huis, banksaldo) draagt voor slechts 10 procent bij aan je geluk.

De resterende 40 procent, daar heb je zelf invloed op. Ontdek hoe je je werkgeluk kunt beïnvloeden en voer het goede gesprek. Hoe staat het met jouw werkgeluk en dat van je collega's?

Marijke van Sluisveld

Blog

  • Artikel
  • 20 sep 2021
  • 1 minuten leestijd
Geschreven door Marijke van Sluisveld

De definitie van geluk

Geluk, wat is het precies? In theorie wordt geluk gedefinieerd als het frequenter ervaren van positieve dan negatieve emoties (1). Positieve emoties zoals waardering, steun en liefde stimuleren niet alleen persoonlijke ontwikkeling en verbondenheid met anderen. Ook zorgen positieve emoties ervoor dat je minder negatieve gedachten ervaart. Kortom, een win win voor je mentale welzijn.

Een organisatie draagt gemiddeld maar 2-5% bij aan geluk.

Zelf aan het roer

Werkgeluk, door sommigen geduid als werkplezier, krijgt binnen veel organisaties steeds meer aandacht. Ook bij Realise besteden we aandacht aan Werkgeluk. Niet omdat we denken dat je daar als organisatie verantwoordelijk voor bent, want een organisatie draagt gemiddeld namelijk maar 2-5% bij aan geluk (2). Wel omdat we geloven dat gelukkige medewerkers gezonder, mentaal sterker, creatiever, innovatiever en meer bevlogen zijn. En dat je als medewerker zelf regie kunt nemen over je eigen werkgeluk. Om die reden zetten wij de Happy Test in als tool om het Werkgeluk van medewerkers te meten.

Werkgelukkig(er), 7 factoren

Aan de slag met werkgeluk binnen jouw organisatie. Deze 7 factoren dragen het meeste bij aan werkgeluk. Wat gaat al goed en wat kan beter?

#1 Veiligheid, zowel fysiek als sociaal
#2 Een eerlijke beloning
#3 Gevoelens van autonomie
#4 Kansen om te groeien en een creatieve bijdrage te leveren
#5 Mogen leren en fouten mogen maken
#6 Belang van teamwork en verbondenheid
#7 Geïnspireerd worden door omgeving, collega’s en leidinggevenden

Van inzicht naar werkgeluk

Lees dan het inspiratieartikel: Werken aan werkgeluk (HR)manager, richt je op deze drie pijlers, of lees de 10 tips voor meer werkgeluk. Of ga aan de slag met Energize, het employee empowerment & vitality programma van Realise. Een integrale en praktische aanpak naar meer vitaliteit en werkgeluk. Lees meer over Energize en ontvang een gratis sporttas bij een adviesaanvraag.

1. Tkach, C., & Lyubomirsky, S. (2006). How do people pursue happiness?: Relating personality, happiness-increasing strategies, and well-being. Journal of happiness studies, 7(2), 183-225.
2. ‘Geluk in organisaties’  Tijdschrift Management in Organisaties (TvOO, 2016)

Game changing employee feedback.

Bij Realise zorgen we ervoor dat mensen het verschil maken voor jouw organisatie. Dit doen we door medewerkersonderzoek, organisatieontwikkeling én gedragsontwikkeling samen te brengen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

Plan een adviesgesprek