<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Inzicht.

Werken bij Woonwaarts betekent ruimte voor ondernemen, verantwoordelijkheid én vertrouwen. Wat doet dit alles met de werkbeleving van hun mensen?

Dat ontdekt Woonwaarts samen met Realise.

Betrokkenheidsonderzoek en PMO als basis voor effectieve interventies.


Meer dan alleen voor verhuur, onderhoud en bouw van woningen, zorgen 120 maatschappelijk betrokken medewerkers van Woonwaarts voor het thuis van duizenden mensen in de gemeenten Beuningen, Druten en Nijmegen. Woonwaarts werkt aan sociaal duurzame, aantrekkelijke buurten. Met een warm hart voor samenleving, bewoners én medewerkers. Werken bij Woonwaarts betekent ruimte voor ondernemen, verantwoordelijkheid én vertrouwen. Wat doet dit alles met de werkbeleving van hun mensen? Dat ontdekt Woonwaarts samen met Realise.

Realise ondersteunt Woonwaarts met Betrokkenheidsonderzoek, Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en interventies. In 2020 wordt een eerste medewerkersbetrokkenheidsonderzoek uitgevoerd, wat met een respons van 90% bij voorbaat al een succesvolle 0-meting is.

“We waren geneigd om bij de werkbelasting te kijken naar de taakeisen kant, maar het onderzoek geeft het inzicht dat we ook interventies kunnen inzetten aan de energiebronnen kant.”

Interventies op 3 speerpunten

Op drie speerpunten worden interventies ontwikkeld. Met resultaat. Het vervolgonderzoek van 2022 laat zien dat zo ongeveer alles is verbeterd. Behalve de werkbelasting. Bianca van Raamsdonk, HRM adviseur bij Woonwaarts: “We waren geneigd om bij de werkbelasting te kijken naar de taakeisen kant, maar het onderzoek geeft het inzicht dat we ook interventies kunnen inzetten aan de energiebronnen kant.” Goed om te weten.

Concreet aan de slag

Met specifieke aandachtspunten kun je als organisatie concreet aan de slag. Bianca: “Daarbij voelen onze mensen zich gehoord en serieus genomen. Sommigen grappen zelfs om deelname aan het onderzoek te verplichten, zo wordt iedereen gezien!”

Samen werken aan sterk
kapitaal

Het doorbreken van patronen is niet makkelijk. Bij Realise weten wij dat een frisse blik ‘van buiten’ nodig is om verandering te laten slagen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

ADVIESGESPREK