<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Waarom je organisatie toekomstloos is zonder integraal vitaliteitsplan

De lunchkroket van het menu schrappen en een wekelijkse bootcamp organiseren zijn prima initiatieven, maar er is meer. Ondanks de beste bedoelingen, werken veel organisaties nog niet integraal aan de vitaliteit van hun medewerkers en teams. Jij wilt het beter aanpakken, toch?

Marijke van Sluisveld

Blog

 • Artikel
 • 11 nov 2019
 • 2 minuten leestijd
Geschreven door Marijke van Sluisveld

De lunchkroket van het menu schrappen en een wekelijkse bootcamp organiseren zijn prima initiatieven, maar er is meer. Ondanks de beste bedoelingen, werken veel organisaties nog niet integraal aan de vitaliteit van hun medewerkers en teams. Jij wilt het beter aanpakken, toch?

Alleen als het goed gaat met de mensen, kan het goed gaan met de onderneming. De arbeidsmarkt vergrijst en de pensioenleeftijd stijgt, wat de noodzaak van een goede en gezonde leefstijl nog maar eens dubbel onderstreept. Door snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen is ook een grote wendbaarheid en veerkracht nodig.

Dat vraagt om vitale mensen, die beter werk leveren en productiever, positiever en proactiever zijn. En zich betrokken en bevlogen voelen. Zulke medewerkers kunnen goed omgaan met onzekerheden en complexiteit in de markt vanuit hun persoonlijke veranderkracht.

Ook heeft een vitale organisatie in een krappe arbeidsmarkt een streepje voor bij het aantrekken en behouden van talent. Wie verkiest nou een ongezonde cultuur boven een positief werkklimaat als de banen voor het oprapen liggen?

Verontrustende rekensom

Mocht je nog niet volledig overtuigd zijn: de verzuimkosten door werkstress en burn-out liegen er niet om. Onderzoek concludeert dat werkstress gerelateerd verzuim werkgevers 2,8 miljard kost. 7 miljoen verzuimdagen (16%) hebben te maken met werkstress.

46% van de werkenden in Nederland ervaart werkstress, toont onderzoek aan. 1 op de 7 medewerkers krijgt te maken met burn-outklachten. Opgebrande medewerkers verzuimen gemiddeld 242 dagen. Een verontrustende rekensom: een burn-out kost de werkgever maar liefst 80.000 tot 100.000 euro. Dat moet en kan anders.

‘Een integrale vitaliteitsaanpak op het individu, het team en de organisatie raakt de hele bedrijfsvoering.’

Onzichtbare vitaliteitsproblemen

Denk je dat het verzuim door werkstress en burn-out meevalt in jouw team of organisatie, reken je dan nog niet rijk. Een gebrek aan vitaliteit uit zich namelijk beslist niet alleen in werkstress en burn-out. Andere signalen van een ongezond werkklimaat:

 • Een hoog personeelsverloop
 • Regelmatig escalerende samenwerkingen
 • Veel vertrouwenskwesties
 • Klagende klanten
 • Lange besluitvorming
 • Weinig beslissingsvermogen
 • Vaak de doelen niet bereiken
 • Lage medewerkerstevredenheid


Constateer je één of meer van deze rode zwaailichten in je organisatie? Dan is het zeker tijd om te werken aan een integraal vitaliteitsbeleid. Gebaseerd op bijvoorbeeld de uitslagen van een Vitaliteit Scan voor een helder startpunt.

Wat te doen?

Een vitale medewerker voelt zich energiek, gemotiveerd en veerkrachtig. Energie betekent de mate waarin je je sterk en daadkrachtig voelt. Motivatie houdt in dat je doelen stelt en die ook werkelijk nastreeft. En veerkracht drukt de mate uit waarin je met problemen en uitdagingen kunt omgaan en de draad weer oppakt na teleurstellingen.

Kun je daar invloed op uitoefenen als werkgever? Absoluut. De kern van de oplossing: zorg voor een positief werkklimaat waarin er balans is tussen taakeisen en energiebronnen. Taakeisen zoals werkdruk en fysieke of mentale belasting vragen energie, maar dagen medewerkers ook op een positieve manier uit. Energiebronnen zoals sociale steun, autonomie en rolduidelijkheid helpen op hun beurt om doelen te bereiken, groei en ontwikkeling te stimuleren en bevlogenheid te creëren.

Heb ook oog voor de persoonlijke hulpbronnen van medewerkers. Stressbestendigheid, optimisme en geloof in eigen kunnen geeft kracht en ondersteunt medewerkers in hun veerkracht en motivatie wanneer het even tegen zit.

Vitaliteit is maatwerk

Een integrale vitaliteitsaanpak op het individu, het team en de organisatie raakt de hele bedrijfsvoering. Van beleid, processen, (onderzoeks)instrumenten, (leer)interventies tot cultuur en leiderschap. Meestal faciliteren bedrijven al verschillende programma’s voor meer vitaliteit. Maar dit zijn vaak losse interventies, die onvoldoende benut worden.

Er is geen one-size-fits-all-oplossing. Ieder individu, ieder team en iedere organisatie is tenslotte uniek. Wat de ene persoon stress en slapeloze nachten bezorgt, kan een ander precies niets doen. Daarom heeft een effectieve aanpak 3 verschillende niveaus:

 • Amplitie: een positief werkklimaat creëren, welzijn bevorderen, energiebronnen faciliteren en eigen regie stimuleren.
 • Preventie: risico’s (h)erkennen, taakeisen verlagen en/of deze compenseren met voldoende energiebronnen.
 • Curatie: werkstress (h)erkennen, herstel stimuleren, scheve verhouding tussen taakeisen en energiebronnen in balans brengen.

Vragen of advies nodig?

Gericht aan de slag met organisatiebeleid rondom vitaliteit? Of een Vitaliteit Scan inzetten in jouw organisatie om het startpunt te bepalen? We denken graag met je mee. Je mag ons alles vragen,

Game changing employee feedback.

Bij Realise zorgen we ervoor dat mensen het verschil maken voor jouw organisatie. Dit doen we door medewerkersonderzoek, organisatieontwikkeling én gedragsontwikkeling samen te brengen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

Plan een adviesgesprek