<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Boek: Grip op een positief werkklimaat.

Vraag gratis aan!

En laat je inspireren door de verhalen van 20 organisaties die werkstress en ongewenst gedrag structureel aanpakten met behulp van actieteams.

Realise redactie

Whitepaper

  • Artikel
  • 19 okt 2021
  • 2 minuten leestijd
Geschreven door Realise redactie

Werkstress en ongewenst gedrag actief aanpakken

Werkstress is in Nederland beroepsziekte nummer één. Het is een van de belangrijkste redenen voor verzuim. Daarnaast heeft één op de zes werknemers te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer. Het gaat dan vaak om pesten of discriminatie.

Werkstress levert veel persoonlijk leed op. Ongewenst gedrag kan uitmonden in een slechte werksfeer, verminderde betrokkenheid van werknemers en een lagere productiviteit. Het kost de werkgever veel geld.

Genoeg redenen om werkstress en ongewenst gedrag actief aan te pakken.

Werkgevers en werknemers zijn hier in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor. Zij hebben immers het beste zicht op wat er op de werkvloer misgaat en hoe dat beter kan.

Maar het is vaak moeilijk om hiermee aan de slag te gaan. Mensen willen wel, maar weten lang niet altijd hoe.

Daarom ondersteun ik organisaties die hun schouders zetten onder een goed werkklimaat zonder werkstress en ongewenst gedrag.

Dat doe ik onder andere met de inzet van actieteams Goed en Gezond Werken, die in twintig bedrijven en instellingen met kracht en creativiteit werken aan concrete oplossingen op de werkplek. Oplossingen die doordringen in alle haarvaten van de organisatie.

Maar met die twintig zijn we er niet. Het is belangrijk dat iedereen kan leren van de positieve ervaringen van deze koplopers. Daarom is dit boek Grip op een positief werkklimaat geschreven. Het vertelt het verhaal van de successen die zijn geboekt, de lessen die zijn geleerd en de tips die dat heeft opgeleverd.

Ik vind het belangrijk dat iedereen door dit boek zijn voordeel kan doen met het baanbrekende werk dat in de afgelopen maanden is verzet.

Stress en ongewenst gedrag horen nergens thuis, ook niet op de werkvloer. Ik hoop dat Grip op een positief werkklimaat u inspireert om hieraan uw bijdrage te leveren.

Tamara van Ark
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


* Dit artikel is de inleiding van het boek: Grip op een positief werkklimaat.

Aanpak van werkstress, hoge werkdruk en ongewenst gedrag


Met het boek ‘Grip op een positief werkklimaat’ bieden we jou inspiratie en inzicht hoe een actieteam aanpak, gebaseerd op actieonderzoek en actieleren, in de praktijk goed kan werken. Je leest ervaringsverhalen van organisaties zoals Nyloplast, ook zij pakte werkdruk en werktstress aan met een actieteam.

Stuur mij 'Grip op een positief werkklimaat' 

 

Boek | Grip op een positief werkklimaat

Vraag het boek Grip op een positief werkklimaat gratis aan en krijg inzicht, inspiratie en concrete handvatten werkstress of ongewenst gedrag binnen jouw organisatie structureel aan te pakken.

In Grip op een positief werkklimaat lees je de praktijkverhalen van 20 organisaties die op basis van actieonderzoek aan de slag gingen met de aanpak van werkstress of ongewenst gedrag.

  • Wat is een positief werkklimaat
  • Wat versterkt een positief werkklimaat
  • Wat saboteert een positief werkklimaat
  • Wat levert een positief werkklimaat op
  • Actieteams, gebaseerd op de principes van actieonderzoek

Auteurs: dr. Jessica van Wingerden MBA MCC, Sascha Kraus-Hoogeveen MSc en dr. Isolde Kolkhuis Tanke

 

Webinar (4 april) Alles over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

Wat is ongewenst gedrag op de werkvloer? Welke trends laten de laatste werkbelevingscijfers zien? En belangrijker nog, hoe herken én voorkom je ongewenst gedrag in jouw organisatie.  Op 4 april organiseert Realise het Listen & Learn Webinar: Alles over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Ben jij erbij? Reserveer nu alvast jouw digitale stoel!

Samen werken aan sterk
kapitaal

Het doorbreken van patronen is niet makkelijk. Bij Realise weten wij dat een frisse blik ‘van buiten’ nodig is om verandering te laten slagen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

ADVIESGESPREK