<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Gehoor geven aan wat er speelt.

Met het oog op goed werkgeverschap bevraagt Atlant haar medewerkers naar wat hen bezighoudt met een actiegericht medewerkersonderzoek (MO). We spraken Anique van der Horst-de Bondt, P&O Adviseur en Amplitiedeskundige® bij Atlant over het belang van een MO voor haar organisatie.

Waarom kiezen jullie voor een MO? En hoe helpen de resultaten de organisatie?

“‘Wij geven gehoor’ staat centraal binnen Atlant. Niet alleen op het niveau van de bewoners, maar ook op de werkvloer. In een wereld die voortdurend in beweging is, is het cruciaal om te begrijpen wat er leeft onder medewerkers. Aan de hand van een MO achterhalen we wat er speelt binnen de organisatie.”

Wat heeft het MO opgeleverd voor Atlant?

"De resultaten van het onderzoek hebben ons niet alleen een startpunt gegeven om te verbeteren waar nodig, maar ook om te benadrukken wat er goed gaat. Atlant breed bepalen we aan de hand van het MO de prioriteiten op basis van de behoeften en aansluitend op onze besturingsvisie. Het is een continu proces van luisteren en leren, waarbij het MO ons waardevolle handvatten biedt."

Gefeliciteerd met jullie Happy Fit Workplace keurmerk! Wat betekent dit voor jullie?

"We zijn ontzettend trots op de bevlogenheid en de betrokkenheid van onze medewerkers en als erkenning daarvoor hebben we het Happy Fit Workplace 2023 keurmerk behaald.”

“Het is een continu proces van luisteren en leren, waarbij het MO ons waardevolle handvatten biedt.”

Over Atlant

Atlant is gespecialiseerd in ouderenzorg, dementie, ziekte van Huntington, syndroom van Korsakov en Gerontopsychiatrie.  De zorgorganisatie is officieel erkend als doelgroep expertisecentrum (DEC) voor het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington en Gerontopsychiatrie + (GP+). Dit zijn drie van de in totaal acht ‘laag volume, hoog complex’ (LVHC) doelgroepen. Als DEC brengt Atlant, in samenwerking met het doelgroepnetwerk, de kwaliteit van zorg landelijk naar een hoger niveau. Hierdoor verbetert de kwaliteit van leven van mensen met deze aandoeningen. 

Game changing employee feedback.

Bij Realise zorgen we ervoor dat mensen het verschil maken voor jouw organisatie. Dit doen we door medewerkersonderzoek, organisatieontwikkeling én gedragsontwikkeling samen te brengen. Wij gaan graag met jou aan de slag en willen je inspireren in het anders kijken naar je organisatie.

Plan een adviesgesprek