<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Waarom een MTO te kort schiet. 

 

Medewerkersonderzoek kan een krachtige tool zijn om medewerkers te activeren. Toch geven veel organisaties nog steeds de voorkeur aan een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

In dit artikel ontdek je alles over het verschil tussen een medewerkerstevredenheids- onderzoek (MTO) en een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek (MBO).

lees dit artikel
  • alle
  • Blog
  • Artikel
  • Factsheet
  • Whitepaper
  • Vacature
  • infographic