<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Psychologische veiligheid neemt af op de werkvloer

Werknemers geven aan dat de psychologische veiligheid op de werkvloer met 14 procent is afgenomen ten opzichte van 2020. De sociaal onveilige werkomgeving maakt het voor collega’s en leidinggevenden moeilijker om ongewenst gedrag tegen te gaan en te verminderen. 

lees dit artikel
  • alle
  • Artikel
  • Blog
  • Whitepaper
  • infographic