<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3253460&amp;fmt=gif">

Trendanalyse 2023 Vitaliteit & Werkbeleving Gemeenten.

Realise bevroeg ruim 1700 gemeenteambtenaren (tussen 2019 t/m 2022). Opvallende resultaten zijn zowel de werkdruk als de toename van  grensoverschrijdend gedrag. 

lees dit artikel
  • alle
  • Blog
  • Artikel
  • Factsheet
  • Whitepaper
  • Vacature
  • infographic

Factsheet

Factsheet:
Werkstress 2021

De factsheet werkstress 2021 geeft inzicht in de ontwikkeling van stress op de werkvloer. Hoe staan we ervoor? Wat zijn volgens de cijfers de belangrijkste stressoren op de werkvloer? Hoe kom je van werkstress naar mentale kracht?

Bekijk het in de factsheet werkstress 2021!

lees dit artikel

Factsheet

Factsheet:
Werkgeluk 2021

Ben jij ook zo benieuwd naar de resultaten van de Week van het Werkgeluk 2021.

Download dan nu de factsheet Werkgeluk 2021.

lees dit artikel